Aktualności
Nagrody
24 Kwietnia
Fot. Konrad Zalewski
Opublikowano: 2023-04-24

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Instytutu De Republica

Po raz drugi Instytut De Republica przyzna Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lipca.

Konkurs ma na celu wspieranie i promocję najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy dzięki swojej pasji, pracy i odkryciom stają się inspiracją dla młodych pokoleń. Premierową edycję rozstrzygnięto w październiku ubiegłego roku. Wśród laureatów znalazła się m.in. dr hab. Monika Płużyczka z Uniwersytetu Warszawskiego, twórczyni międzynarodowego konsorcjum badawczo-naukowego i szkoleniowego z partnerami zagranicznymi ELIT, z którą w kwietniowym numerze FA rozmawia Aneta Zawadzka.

Nauki humanistyczne czy społeczne nie są „popularnymi” dziedzinami, a ich ogólny odbiór sprowadza się do określania ich przedstawicieli mianem teoretyków, którzy nie wnoszą nic innowacyjnego do naszego codziennego życia. To błąd. Instytut De Republica chce przełamać ten krzywdzący stereotyp oraz udowodnić, że rezultaty prac badawczych towarzyszą nam każdego dnia. Wysiłek wszystkich naukowców, którzy działają na rzecz rozwoju nauk humanistycznych i społecznych jest ważny i ma realny wpływ na życie nas wszystkich. Przyznając nasze wyróżnienia, chcemy nie tylko promować te osoby i ich pracę, lecz także w sposób dosłowny wynagrodzić ich wysiłki – zauważa prof. Andrzej Przyłębski, dyrektor Instytutu De Republica.

Konkurs obejmuje trzy kategorie: nauki humanistyczne, nauki społeczne oraz działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Dodatkowe, odrębne wyróżnienie, stanowi Nagroda specjalna za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Inicjatywa skierowana jest do młodych naukowców (do 40 roku życia), którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 25 lipca. Wszyscy zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, statuetki zaprojektowane przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica.

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu znajduje się na stronie internetowej instytutu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: nagroda@iderepublica.pl.

MK

Uchem i okiem


Dyskusja (0 komentarzy)