Aktualności
Nagrody
15 Kwietnia
Fot. Grzegorz Mehring
Opublikowano: 2024-04-15

Uphageny dla młodych badaczy z UG i GUMed

Dr Julia Balcerowska z Uniwersytetu Gdańskiego i dr n. med. Karol Steckiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostali laureatami XXI edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. 

Nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz” ustanowiono w 2003 roku. Trzy lata później nadano jej obowiązującą do dziś nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. To najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie dla młodych badaczy. Przyznawane jest studentom i absolwentom  gdańskich uczelni, którzy nie ukończyli 30 lat i mają na koncie wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrodę w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymała w tym roku dr Julia Balcerowska – za badania nad osobowościowymi uwarunkowaniami problematycznego korzystania z portali społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli narcyzmu oraz związanych z nim motywów Ja.

Badaczka pracuje na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pracy naukowej łączy zagadnienia związane z psychologią kliniczną, psychologią osobowości oraz psychologią Internetu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki uzależnień behawioralnych. Jej badania dotyczą związku pomiędzy funkcjonowaniem psychologicznym a korzystaniem z nowych technologii w kontekście zachowań nałogowych. W 2023 roku ukończyła Studia Doktoranckie Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim i obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Osobowościowe uwarunkowania problematycznego korzystania z portali społecznościowych – rola narcyzmu i związanych z nim motywów Ja”. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu, takich jak Computers in Human Behavior, Psychological Assesment czy Personality and Individual Differences. W październiku 2022 roku otrzymała stypendium dla młodych naukowców i w ramach programu „Scouting for Global Excellence” wzięła udział w International PostDoc Week, który organizowany był na Uniwersytecie Ruhry w Bochum w Niemczech. Od 2022 roku realizuje staż naukowy w Katedrze Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkinią międzynarodowego stowarzyszenia International Society for the Study of Behavioral Addictions (ISSBA), które integruje grono naukowców i ekspertów w dziedzinie uzależnień behawioralnych.

Nagroda w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych trafiła do dr. Karola Steckiewicza – za wybitne osiągnięcia w zakresie nanomedycyny, opieki okołooperacyjnej i intensywnej terapii.

Laureat ukończył studia na kierunku lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeszcze w czasie trwania studiów, pod kierunkiem prof. Iwony Inkielewicz-Stępniak z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską. Obecnie jest zatrudniony w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed kierowanej przez prof. Radosława Owczuka. W swojej pracy naukowej zajmuje się nanomedycyną, szczególnie zainteresowany jest poszukiwaniem nanomateriałów o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwdrobnoustrojowych. Prowadzi również badania z zakresu medycyny okołooperacyjnej i intensywnej terapii. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi zespołami badawczymi, odbył staże na Uniwersytecie w Cambridge i na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Jest autorem jedenastu artykułów naukowych i dwudziestu wystąpień konferencyjnych. Za swoją działalność naukową otrzymał liczne nagrody m.in. Stypendium Ministra Zdrowia, Nagrodę Zaufania Złoty Otis za debiut naukowy w medycynie, Medal „Primus Inter Pares” dla najlepszego studenta Wydziału Lekarskiego, był również laureatem rankingu miesięcznika Forbes 25 under 25 w kategorii Nauka.

Nagroda Naukowa przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek kapituły, w skład której wchodzą prezesi Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy państwowych uczelni w Gdańsku oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni. Waz z tegorocznymi laureatami otrzymało ją już 40 młodych naukowców.

MK, źródło: www.gdansk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)