Aktualności
Nagrody
29 Maja
Dr inż. Marcin Wekwejt (pierwszy od lewej) i mgr Ariadna Łada-Maśko (druga od lewej), fot. Łukasz Bień
Opublikowano: 2023-05-29

Uphageny dla młodych badaczy z UG i PG

Mgr Ariadna Łada-Maśko z Uniwersytetu Gdańskiego i dr inż. Marcin Wekwejt z Politechniki Gdańskiej zostali laureatami jubileuszowej, XX edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. Wyróżnienia wręczono podczas walnego zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz” ustanowiono w 2003 roku. Trzy lata później nadano jej obowiązującą do dziś nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. To najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie dla młodych badaczy. Przyznawane jest studentom i absolwentom  gdańskich uczelni, którzy nie ukończyli 30 lat i mają na koncie wybitne osiągnięcia naukowe. Do tej pory nagrody otrzymało 35 młodych uczonych.

Nagrodę w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymała w tym roku Ariadna Łada-Maśko – za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie psychologii klinicznej dziecka w systemie rodziny. Jest doktorantką Studiów Doktoranckich Psychologii oraz asystentem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Już podczas studiów interesowała się psychologią kliniczną dzieci i młodzieży oraz psychologią rodziny.

Od 2017 roku prowadzi zajęcia dla studentów psychologii, biologii oraz filologii angielskiej z zakresu psychologii klinicznej oraz diagnostyki psychologicznej. Reprezentowała Uniwersytet Gdański na licznych konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich m.in. w Utrechcie (Holandia), Atenach (Grecja) i Murcii (Hiszpania). Ponadto opublikowała 17 artykułów naukowych, w tym 13 w czasopismach z prestiżowej listy JCR. Uzyskała także finansowanie badań w ramach swojego projektu doktorskiego dotyczącego predyktorów osobowych i relacyjnych dojrzałości do rodzicielstwa młodych dorosłych w damach grantów uniwersyteckich dla Młodych Naukowców. Stworzyła i opracowała autorski i pierwszy w Polsce, a także unikalny w skali międzynarodowej kwestionariusz do badania dojrzałości rodzicielstwa.

Aktualnie zainteresowania naukowo badawcze Ariadny Łady-Maśko koncentrują się wokół: specyfiki funkcjonowania młodzieży posiadającej niepełnosprawne rodzeństwo, funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, predyktorów osobowych i relacyjnych dojrzałości do rodzicielstwa młodych dorosłych, nowoczesnych metod terapeutycznych, fizjologicznych mediatorów reakcji na płacz dziecka.

Nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych otrzymał dr inż. Marcin Wekwejt – za znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii biomateriałów, w tym szczególnie opracowanie innowacyjnych funkcjonalnych cementów kostnych do zastosowań terapeutycznych. Ukończył studia inżynierskie z inżynierii biomedycznej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich & Collegium Medicum im. L. Rydygiera), studia magisterskie z inżynierii mechaniczno-medycznej (Politechnika Gdańska & Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria materiałowa (Politechnika Gdańska). Od 2018 r. jest zatrudniony w Zakładzie Technologii Biomateriałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, obecnie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Jego główne zainteresowania naukowe związane są z biofunkcjonalnymi kompozytowymi materiałami cechującymi się efektywnymi właściwościami antybakteryjnymi i/lub antyosteoporotycznymi oraz innowacyjnymi cementami kostnymi, tzw. dual-setting bone cements. Dotychczasowe główne osiągnięcia skupiały się na opracowaniu bioaktywnych cementów kostnych na bazie poli(metakrylanu metylu) domieszkowanych biodegradowalnymi komponentami i/lub aktywnymi substancjami, w szczególności nanometalami oraz bioaktywnymi szkłami. Wiodący kierunek badań dotyczy właściwości użytkowych (czasu wiązania i utwardzania), mechanicznych (wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz twardości), strukturalnych (SEM, XRD, FTIR), funkcjonalnych (czasu degradacji, wstrzykiwalności i uwalniania substancji aktywnych) oraz biologicznych (hemo- i cytozgodności oraz aktywności antybakteryjnej) biomateriałów.

Nagroda Naukowa przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek kapituły, w skład której wchodzą prezesi Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy państwowych uczelni w Gdańsku oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni.

źródło: www.gdansk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)