Aktualności
Nagrody
25 Listopada
Opublikowano: 2022-11-25

Wręczono Elsevier Research Impact Leaders Awards

Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zostały tegorocznymi laureatami Elsevier Research Impact Leaders Award. 

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. To wyraz uznania dla instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki. W tym roku dyplomy oraz pamiątkowe statuetki zostały wręczone podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Poznaniu. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach.

Agirculture Sciences 

  • Uniwersytet Rzeszowski

Wyróżnienia: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Engineering and Technologies

  • Akademia Górniczo-Hutnicza 

Wyróżnienia: Politechnika Gdańska. Politechnika Lubelska

Humanities 

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wyróżnienia: Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Szczeciński 

Medical Sciences 

  • Uniwersytet Jagielloński 

Wyróżnienia: Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny 

Natural Sciences 

  • Uniwersytet Warszawski

Wyróżnienia: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku 

Social Sciences 

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wyróżnienia: Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

MK

Dyskusja (0 komentarzy)