Aktualności
Nagrody
07 Czerwca
Źródło: www.uwr.edu.pl
Opublikowano: 2021-06-07

Wręczono Leopoldiny

Prof. Wojciech Kunicki i dr hab. Tomasz Gralak otrzymali Leopoldiny – jedne z najważniejszych nagród naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyznaje je rokrocznie Fundacja prof Norberta i Barbary Heisiga na podstawie zgłoszeń naukowców i oceny polsko-niemieckiego kuratorium ekspertów. 

To 16 edycja nagrody. Zgodnie ze statutem przysługuje ona za już ukończoną pracę z zakresu nauk humanistycznych, która uwzględnia aspekty polsko-niemieckie lub europejskie. Jej autor otrzymuje Nagrodę Naukową Leopoldina Fundacji im. Profesora Norberta i Barbary Heisigów w wysokości 20 tys. zł.  Z powodu pandemii wręczono ją nie jak zazwyczaj podczas uroczystości w Oratorium Marianum, ale wyłącznie w obecności rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysława Wiszewskiego.

Oprócz tegorocznego laureata, uhonorowano także zdobywcę nagrody sprzed roku, kiedy to nie została ona wręczona. Zespół kuratorów przyznał nagrodę za 2020 rok prof. Wojciechowi Kunickiemu, germaniście z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, za książkę pod tytułem „Badania niemcoznawcze i dydaktyka w Królewskim Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1811–1918”. Monografia, wydana w 2019 roku, liczy 442 strony i zwraca szczególną uwagę na studia z zakresu najnowszej niemieckiej historii literatury i kultury. Tom koncentruje się na prezentacji najważniejszych uczonych tej uczelni i stanowi przyczynek do historii germanistyki drugiego najważniejszego pruskiego uniwersytetu, podkreślając jednocześnie pionierską rolę Breslau w XIX wieku.

Z kolei nagrodę za rok 2021 otrzymał dr hab. Tomasz Gralak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego  za książkę „Architecture, style and structure in the Early Iron Age in Central Europe“ („Architektura, styl i struktura we wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej”). W pracy z wielkim wysiłkiem i znaczną wiedzą ukazane są powiązania kulturowe pomiędzy kulturą Hallstatt, wczesną epoką żelaza na Śląsku, celtycką kulturą Latene, okresem rzymskim i okresem migracji. Na uwagę zasługuje fakt, że analityczna metoda badania danych została opracowana przez samego autora. W ten sposób udało mu się uprawdopodobnić, że Ateny, Rzym i Europa Środkowa wspólnie kształtowały kanon kultury europejskiej i tym samym różniły się od rozwoju w Azji Środkowej.

Tomasz Sikora, źródło: UWr

 

Dyskusja (0 komentarzy)