Aktualności
Nagrody
27 Czerwca
Nagrodę odbiera prof. Janusz T. Pawęska (z prawej), fot. MKiDN
Opublikowano: 2022-06-27

Wręczono doroczne Nagrody im. Benedykta Polaka

Dr hab. Joanna Bocheńska – specjalistka w zakresie tematyki kurdyjskiej, prof. Janusz T. Pawęska – organizator międzynarodowych wypraw badawczych do Afryki oraz brytyjski astronom prof. Jan Charles Żarnecki, zostali laureatami Nagrody im. Benedykta Polaka.

To wyróżnienie przyznawane od 2015 roku polskim obywatelom za „wybitne osiągnięcia eksploracyjne na ziemi, w morzu, w powietrzu i w kosmosie” oraz cudzoziemcom za „propagowanie polskich tematów badawczych i współpracę z naszymi naukowcami”. W sobotę, 25 czerwca, na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody tegorocznym laureatom.

W ósmej edycji zostali nimi: dr hab. Joanna Bocheńska, specjalistka w zakresie tematyki kurdyjskiej, prof. Janusz T. Pawęska, wirusolog, organizator międzynarodowych wypraw badawczych do Afryki oraz brytyjski astronom prof. Jan Charles Żarnecki.

Dr hab. Joanna Bocheńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego współpracuje z licznymi organizacjami i naukowcami z Bliskiego Wschodu. Jej dokonania, wiedza i biegłość językowa jest doceniana w kurdyjskim i kurdologicznym środowisku naukowym. W języku kurdyjskim określana jest jako mamosta, co znaczy „mistrz”, „nauczyciel”.

Prof. Janusz T. Pawęska jest kierownikiem w Narodowym Instytucie Chorób Zakaźnych Afryki Południowej. Opublikował ważne prace badawcze dotyczące poszukiwania rezerwuarów filowirusów. Odkrył nowego arenawirusa, wywołującego gorączkę krwotoczną. Odpowiadał również za bezpieczne funkcjonowanie jedynego na kontynencie afrykańskim laboratorium czwartej klasy bezpieczeństwa. Miał też znaczący wpływ na rozwój badań epidemiologicznych, ekologicznych, immunologicznych i molekularnych zakażeń wywołanych przez wirusy.

Z kolei prof. Jan Charles Żarnecki był jednym z sześciu naukowców odpowiedzialnych za prowadzenie misji bezzałogowej „Huygens Surface Science Probe” na Tytan, czyli księżyc krążący wokół Saturna. Była to jedna z najdalszych przeprowadzonych do tej pory misji kosmicznych. W trakcie przygotowań do niej prof. Żarnecki współpracował z badaczami z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Patronem nagrody jest zakonnik – franciszkanin Benedykt Polak, który wraz ze swym włoskim konfratrem Giovannim da Pian del Carpine w latach 1245–1247 odbył misję poselską do chana Mongołów, który przyjął ich w ówczesnej stolicy Imperium, Karakorum. Ekspedycja wyruszyła w ostatecznym składzie z Łęczycy, szczodrze wyposażona przez księcia mazowieckiego Konrada I i innych członków ówczesnej polskiej elity politycznej.

Po powrocie z ponad dwuletniej wyprawy, w trakcie której przejechali konno około 20 tys. kilometrów, wysłannicy przekazali papieżowi i europejskim dworom pierwszy szczegółowy opis części Azji, na 50 lat przed zredagowaniem słynnego dzieła Marco Polo „Opisanie Świata”.

To misja dyplomatyczna, a zarazem badawcza, która była wyrazem europejskiej współpracy, nie tylko pomiędzy Benedyktem Polakiem a Giovannim da Pian del Carpine. Na powodzenie misji miały również bezpośredni, znaczący wpływ najważniejsze ośrodki polityczne ówczesnej Europy, zaś różnego rodzaju wsparcia w realizacji samej wyprawy, a potem w opracowaniu jej wyników, udzielili  mnisi czescy, niemieccy i francuscy, a także Rusini i Węgrzy – wyjaśnia prof. Mariusz Ziółkowski, wiceprzewodniczący kapituły nagrody.

Kapitułę nagrody powołali: Oddział Polski The Explorers Club, Gmina Miejska Łęczyca, Powiat Łęczycki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a nagrody finansowe dla laureatów ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)