Aktualności
Nagrody
27 Marca
Opublikowano: 2024-03-27

Wręczono prestiżową Nagrodę „Przeglądu Wschodniego”

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego po raz trzydziesty przyznało doroczną prestiżową Nagrodę „Przeglądu Wschodniego”. Otrzymują ją autorzy najlepszych zdaniem kapituły konkursu książek naukowych o tematyce wschodnioeuropejskiej. 

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” przyznawana jest od 1994 roku za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej. „Przegląd Wschodni” to kwartalnik naukowy, wydawany od 1991 roku przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego – największą polską i europejską instytucję akademicką w zakresie studiów wschodnich.

W kategorii „Dzieje Polaków na Wschodzie” uhonorowano prof. Małgorzatę Omilanowską-Kiljańczyk, byłą minister kultury i dziedzictwa narodowego, za książkę „Marian Lalewicz. Architekt petersbursko-warszawski”, wydaną przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”. W tej samej kategorii nagrodę otrzymał również dr Radosław Budzyński za pracę „Historyk z Inflant Polskich. Gustaw Manteuffel (1832–1916)”, wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

To szczególne wyróżnienie traktuję jako wyraz dowartościowania badań nad Inflantami Polskimi, nad wielokulturowym regionem łotewskiego pogranicza i obecności Polaków na tych terenach – powiedział dr Budzyński.

Dr Wojciech Łysek z Instytutu Studiów Politycznych PAN dostał nagrodę za monografię „Intelektualny włóczęga. Biografia Stanisława Swianiewicza”, wydaną przez wydawnictwo Instytutu Pileckiego. Białoruski badacz dr Andrei Macuk został z kolei doceniony za wydaną w jęz. białoruskim pracę „Sejmiki powiatowe w życiu społeczno-politycznym Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697–1764)”.

Z kolei nagrodę „Przeglądu Wschodniego” im. Aleksandra Giysztora przyznano litewskiemu historykowi sztuki Vydasowi Dolinskasowi wraz z kierowanym przez niego Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.

To wyróżnienie owocnej wspólnej pracy nie tylko całej ekipy naszego Muzeum, ale i współpracy z kolegami polskimi, instytucjami kultury, dziedzictwa w Polsce oraz innych krajów naszego regionu, zwłaszcza Ukrainy i Białorusi – mówił laureat.

Kwartalnik „Przegląd Wschodni” poświęcony jest historii Europy Wschodniej i Rosji jako regionu kulturowo-
politycznego; ich dziejom od średniowiecza do współczesności. Najwybitniejsi przedstawiciele historii, historii kultury i sztuki, literatury, językoznawstwa, geografii, demografii, etnologii itp. podejmują w nim szeroko rozumianą problematykę wspólnego dziedzictwa regionu i różnic między poszczególnymi narodami.

Wydające go Studium Europy Wschodniej to jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego. Powstała w 1990 roku. Prowadzi kształcenie i badania związane z krajami byłego bloku komunistycznego. Oferuje studia stacjonarne i podyplomowe, stypendia, przyznaje nagrody (Nagroda im. Juliusza Bardacha, Nagroda im. Lwa Sapiehy, Nagroda im. Iwana Wyhowskiego, Nagroda „Przeglądu Wschodniego”), organizuje szkoły letnie i zimowe oraz konferencje. Od 2002 roku przy Studium działa katedra Fulbright-Warsaw University Distinguished Chair in East European Studies – pierwsza na świecie katedra Fulbrighta specjalizująca się w studiach wschodnich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)