Aktualności
Nagrody
14 Czerwca
Źródło: KPRP
Opublikowano: 2021-06-14

Wyróżnienie od Pierwszej Damy dla chemika z PWr

Dr hab. Marcin Poręba z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otrzymał wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce w programie Młody Promotor Polski, któremu patronuje Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. 

Nagrody były wręczane po raz pierwszy jako nawiązanie do programu Promotor Polski, skierowanego do osób o ugruntowanej pozycji zawodowej. W ten sposób Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego już od 2017 r. wyróżnia osobistości, które są aktywne w regionach, działają na rzecz społeczności lokalnych, a ich postawa zawodowa i społeczna przyczynia się do umacniania pozytywnego wizerunku kraju.

Fundacja postanowiła nagradzać też osoby młodsze za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze lub sporcie, przyznając im tytuł Młodego Promotora Polski. W pierwszej edycji tej nagrody nominowani byli: prof. Marcin Poręba z Politechniki Wrocławskiej, pianista Piotr Alexewicz oraz szachista Jan Krzysztof Duda. Decyzją Pierwszej Damy laureatem nagrody został Piotr Alexewicz. Pozostali kandydaci otrzymali wyróżnienia.

Dr hab. Marcin Poręba, prof. PWr pracuje w Katedrze Chemii Biologicznej i Bioobrazowania. Opracował nowatorską technologię do ilościowego oznaczania aktywności enzymów proteolitycznych w układach biologicznych, z ukierunkowaniem na choroby nowotworowe. Technologia ta opiera się na zastosowaniu bardzo selektywnych i czułych markerów chemicznych, które łącząc się z wybranymi enzymami, wskazują na ich zaburzoną aktywność. W swoich badaniach jako pierwszy na świecie połączył małocząsteczkowe markery chemiczne z cytometrią masową, czego wynikiem jest całkowicie nowa i autorska technologia w obszarze chemii biologicznej służąca do wieloparametrycznej analizy aktywności poszczególnych enzymów w układach biologicznych. W oparciu o tę technologię wraz z prof. Marcinem Drągiem w 2018 r. założył pierwsze w Polsce laboratorium cytometrii masowej.

Marcin Poręba jest autorem ponad 50 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej, które były cytowane ponad tysiąc razy. Prace te ukazały się w prestiżowych czasopismach, takich jak: „JACS”, „Cell Death and Differentiation”, „Chemical Science”, „Nature Protocols”, „PNAS” czy „Chemical Reviews”. W trakcie swojej pracy badawczej był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe – otrzymał Nagrodę Komitetu Chemii Analitycznej PAN za rozprawę habilitacyjną, Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej, Nagrodę Uniwersytetu Zachodniej Australii, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców i doktorantów, stypendia Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

źródło: PWr

 

Dyskusja (0 komentarzy)