Aktualności
Nagrody
27 Października
Źródło: www.wzp.pl
Opublikowano: 2021-10-27

Zachodniopomorscy nobliści

Wręczono Zachodniopomorskie Noble 2020. To prestiżowa nagroda promująca najwybitniejsze osiągnięcia naukowców z województwa zachodniopomorskiego. 

Zachodniopomorskie Noble wręczane są od 2001 roku. Przy wyłanianiu laureatów liczą się m.in. publikacje w wysoko notowanych czasopismach oraz wdrożone lub sprzedane opracowania patentowe. Pomysłodawcami konkursu są znani naukowcy: genetyk prof. Jan Lubiński oraz astronom prof. Aleksander Wolszczan, który jest przewodniczącym kapituły.

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, odbyła się w niedzielę 24 października w Szczecinie. Laureatów wybrano w ośmiu kategoriach:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych: prof. dr hab. Jörg Hackmann (Uniwersytet Szczeciński) za książkę Geselligkeit in Nordosteurpa. Studien zu Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region poświęconą kwestii kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego;
  • w dziedzinie nauk podstawowych: dr Xin Wen (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) za badania nad wykorzystaniem surowców odpadowych do otrzymywania nowoczesnych materiałów magazynujących energię;
  • w dziedzinie nauk technicznych: dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK (Politechnika Koszalińska) za inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania;
  • w dziedzinie nauk  ekonomicznych: dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) za cykl artykułów w wysoko punktowanych czasopismach poświęcony tematyce innowacyjności – w kontekście: ekonomii cyrkularnej, badań nad konkurencyjnością gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju;
  • w dziedzinie nauk  rolniczych: dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) za opracowanie nowych metod podnoszących wartość odżywczą i walory smakowe produktów mięsnych;
  • w dziedzinie nauk medycznych: dr hab. Andrzej Ossowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) za wdrożenie innowacyjnych metod identyfikacji zwłok opartych o analizę mitochondrialnego DNA;
  • w dziedzinie nauk o morzu: prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski (Akademia Morska w Szczecinie) za badania i wdrożenie technologii z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i silników okrętowych oraz prof. dr hab. inż. Marek Gryta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) za badania i wdrożenie  technologii oczyszczania wód zaolejonych z transportu morskiego technikami membranowymi;
  • w dziedzinie nauk artystycznych: prof. dr hab. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki w Szczecinie)
    za zorganizowanie czterech wystaw w prestiżowych galeriach krajowych i zagranicznych, w tym wystawy Wer im glashaus sitzt, solite mit steinen werfen w galerii Kunsthaus w Wiesbaden.

Konkurs jest corocznym przedsięwzięciem organizowanym przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Kandydatów zgłaszają rektorzy uczelni i członkowie ZKLN.

MK, źródło: UMWZ

Dyskusja (0 komentarzy)