Aktualności
Nagrody
20 Grudnia
Źródło: www.klub-fnp.pl
Opublikowano: 2022-12-20

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz siedemnasty ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 tys. zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2023 roku.

Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane. Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych — wartości, których uosobieniem był nasz Kolega – piszą członkowie Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Intencje, jakie przyświecały pomysłodawcom Nagrody, odczytał przed laty prof. Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu:

Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem — zgodnie z Regulaminem — laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety, uczony. Chodzi więc nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. (…) W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje.

Członkowie Klubu dodają, że Nagroda im. Artura Rojszczaka ma promować Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz jej osiągnięcia.

Ponieważ każdy z nas dostąpił zaszczytnego wyróżnienia, jakim było przyznanie stypendium FNP,
chcemy, aby cząstka tego, co otrzymaliśmy, stała się wsparciem tej jedynej w swoim rodzaju instytucji
działającej w Polsce – tłumaczą.

Artur Rojszczak był filozofem analitycznym i historykiem filozofii, znawcą pism i tradycji Franza Brentany. Obronił doktorat pod kierownictwem Jana Woleńskiego w 1997 roku. Pracował kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim, Salzburskim (1994) i na State University of New York. Dzięki stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prowadził także badania na Uniwersytecie Buffalo (1998–99). W 1999 roku był jednym z organizatorów 11 Międzynarodowego Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki (11th International Congress of Logic Methodology and Philosophy of Science) w Krakowie.

Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu. Od 2015 roku Nagrodzie im. A. Rojszczaka towarzyszy statuetka projektu Martyny Ceglińskiej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)