Aktualności
Nagrody
27 Czerwca
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Opublikowano: 2022-06-27

Znamy tegorocznych zachodniopomorskich noblistów

W piątek, 24 czerwca, poznaliśmy laureatów Zachodniopomorskich Nobli. Najbardziej prestiżową nagrodę naukową na Pomorzu Zachodnim wręczono w ośmiu kategoriach.

Zachodniopomorskie Noble wręczane są od 2001 roku. Przy wyłanianiu laureatów liczą się m.in. publikacje w wysoko notowanych czasopismach oraz wdrożone lub sprzedane opracowania patentowe. Pomysłodawcami konkursu są znani naukowcy: genetyk prof. Jan Lubiński i astronom prof. Aleksander Wolszczan, który jest przewodniczącym kapituły. Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, odbyła się w piątek 24 czerwca w Operze na Zamku w Szczecinie. Laureatów wybrano w ośmiu kategoriach:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych: dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego za prace poświęcone zmieniającej się relacji polityki i narracji o mieście oraz ocenie wpływu pandemii na sposoby funkcjonowania i obrazowania przestrzeni miejskiej;
  • w dziedzinie nauk podstawowych: dr inż. Karolina Wenelska z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania nad wykorzystaniem nowych materiałów mających zastosowanie w energetyce;
  • w dziedzinie nauk technicznych: prof. Wojciech Kacalak z Politechniki Koszalińskiej za wdrożenie przemysłowe innowacyjnych narzędzi z mikroagregatami ściernymi, które zapewniają zmniejszenie energii szlifowania i zwiększają trwałość narzędzi;
  • w dziedzinie nauk  ekonomicznych: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US z Katedry Logistyki w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za prace poświęcone nowym aspektom zarządzania magazynami energii, elektromobilności, wykorzystaniu wodoru dla potrzeb mobilności oraz dekarbonizacji gospodarki w oparciu o odnawialne źródła energii;
  • w dziedzinie nauk  rolniczych: dr hab. inż. Adam Lepczyński, prof. ZUT z Katedry Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za nowatorskie zastosowanie metod proteomiki w badaniach nad fizjologicznymi skutkami suplementacji diety zwierząt;
  • w dziedzinie nauk medycznych: dr hab. Marcin Lener z Zakładu Genetyki i Patomorfologii na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za wiodący udział w opracowaniu testów diagnostycznych wykrywających zwiększone ryzyko raków u kobiet i mężczyzn na podstawie oznaczeń stężenia ołowiu we krwi; dr Emilia Rogoża-Janiszewska z Zakładu Genetyki i Patomorfologii na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM w Szczecinie za opracowanie patentowe i wdrożenie testu diagnostycznego oznaczającego stężenie selenu w surowicy jako markera przeżyć u chorych z czerniakiem złośliwym w Polsce; dr Paweł Rynio z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii na Wydziale Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie za wdrożenie do praktyki klinicznej modeli 3D stent-graftów osobom zagrożonym pęknięciem tętniaka aorty; Nagroda Specjalna przyznana została dr. hab. Tomaszowi Huzarskiemu z Zakładu Genetyki i Patomorfologii na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM za wyjątkowo sprawne rekrutowanie i poprowadzenie w międzynarodowych próbach klinicznych pacjentek z rakami i mutacjami BRCA1/BRCA2.
  • w dziedzinie nauk o morzu: dr hab. Jan Harff, prof. US z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego za udokumentowanie rozwoju delty Hajnan na Morzu Południowochińskim;
  • w dziedzinie nauk artystycznych: prof. dr hab. Katarzyna Dondalska z Katedry Wokalistyki, Wydziału Wokalnego Akademii Sztuki w Szczecinie za koncerty, w szczególności za pierwszy dozwolony koncert po pandemii w Berlinie (Philharmonie Großer Saal, Weihnachtskonzert) oraz trzy nagrania płytowe Ride to marvelous country, If you love me oraz Works for piano and Song Pauli Szalit.

Konkurs jest corocznym przedsięwzięciem organizowanym przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Kandydatów zgłaszają rektorzy uczelni i członkowie ZKLN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)