Konstytucja dla Nauki

Uwagi o Ustawie 2.0 i relacje z jej wdrażania w FA

Umiędzynarodowienie i habilitacja – Justyna Możejko-Ciesielska i in. (9/2020)

Wyzwań nie brakuje – rozmowa z Wojciechem Murdzkiem (9/2020)

Postdok pańszczyźniany? – Jacek Kuźnicki (9/2020)

Spotkanie w pół drogi – Marcin Pałys (7-8/2020)

W trosce o uniwersytet – Piotr Laidler, Katarzyna Frankowicz (7-8/2020)

Powinniśmy tę reformę przeprowadzić już dawno – rozmowa z prof. Janem Szmidtem (7-8/2020)

Dla bibliotek są prognozy złe – Jacek Wojciechowski (7-8/2020)

1500 dyscyplin – KEN po roku – Błażej Skoczeń (6/2020)

Habilitacja to banał – Stanisław Gałkowski (6/2020)

KPN reformuje PAN (6/2020)

List otwarty do Prezesa PAN… – Jacek Kuźnicki (6/2020)

O przyszłości instytutów PAN – Marcin Nowotny i in. (6/2020)

Dolina Śmierci ma się dobrze, ale można ją pokonać – Krzysztof Drabikowski, Wojciech Bal (6/2020)

Obowiązki i odpowiedzialność recenzenta – Monika Mularska-Kucharek (6/2020)

Struktury ograniczają wolność – Piotr M. Wojtulek i in. (5/2020)

Wolność wyobraźni i odpowiedzialność obserwatora – Jerzy Kociatkiewicz (5/2020)

Habilitacja fakultatywna – Piotr Kieraciński (4/2020)

Nie produkujemy absolwentów – rozmowa z prof. Adamem Myjakiem (4/2020)

Wolność i odpowiedzialność – Marcin Nowotny i in. (4/2020)

Mały musi się bardziej starać – Tomasz Szemberg, Mariusz Wołos (3/2020)

Trywializacja awansów naukowych – rozmowa z prof. Wojciechem Przetakiewiczem (3/2020)

Od koncepcji do skutecznego działania – Ryszard Naskręcki (2/2020)

Mniej, ale najlepszych – Marta Mastyło (2/2020)

Błędy w statutach i zasadach oceny – Maciej Żylicz (2/2020)

Wyższe szkolnictwo muzyczna a Czwarta Rewolucja Przemysłowa – Grzegorz Kurzyński (2/2020)

Likwidujemy bariery w rozwoju nauki – rozmowa z dr. Jarosławem Gowinem (2/2020)

Bibliotekarstwo w odwrocie – Jacek Wojciechowski (2/2020)

Jak odrodzić kształcenie bibliotekarzy – Elżbieta Barbara Zybert (2/2020)

Wiekowi profesorowie „z ograniczeniem” – Zbigniew Drozdowicz (2/2020)

Między marzeniem a rzeczywistością – rozmowa z prof. Sebastianem Kołodziejczykiem (2/2020)

Wolność wypowiedzi czy wolność od dyskryminacji? – Michał Bilewicz (2/2020)

Mniej doktorantów, silniejsza motywacja – Michał Arabski (1/2020)

A gdyby tak równać do najlepszych? – Grzegorz Bartosz (1/2020)

Przesiedliśmy się do ekspresu – Agata Karska (1/2020)

Stawiamy na dobrą robotę – Elżbieta Żądzińska (1/2020)

Akademickie wolności – Zbigniew Drozdowicz (1/2020)

Misjonarze i stratedzy 2 – Marcin Chałupka (1/2020)

Nowy bożek polskiej nauki – Zbigniew Osiński (12/2019)

Kłopoty z reprezentatywnością – Mieszko M. Tałasiewicz (12/2019)

Czas sukcesów, czas porażek (12/2019)

Istotne i właściwe cele – Sławomir Milewski (12/2019)

Szansa i wyzwanie – Andrzej R. Pach (12/2019)

Rozpoczęli przed ogłoszeniem konkursu – Marek Pawełczyk (12/2019)

W stronę kultury jakości – Rajmund Bacewicz (12/2019)

Poniżej oczekiwań – Piotr Stepnowski (12/2019)

Nowa rzeczywistość – Michał Daszykowski (12/2019)

Inicjatywa doskonałości – Zbigniew Drozdowicz (12/2019)

Korekta ewaluacji dyscyplin naukowych – Sylwester Czopek (11/2019)

Czy RDN przełamie złą passę? – Tomasz Szapiro (11/2019)

Chcemy podejmować ambitniejsze zadania – rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW (11/2019)

Zmiany do zmiany – Joanna Czaplińska (10/2019)

Sposób na mobilność – Justyna Płotka-Wasylka, Wioletta Chajęcka-Wierzchowska (10/2019)

Trzecia misja – Anna Worosz (10/2019)

Od nieufności do zaufania – Anna Kiryjow-Radzka (10/2019)

Zainspirować media – Beata Czechowska-Derkacz (10/2019)

Wdrażanie reformy – doświadczenia – TP/UŚ (10/2019)

Tajemnicze rady uczelni – Dominik Antonowicz, Marta Jaworska (10/2019)

Nauka równoległa – Maciej Górecki (10/2019)

Siła AGH – IT i… humanistyka – rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką, rektorem AGH (10/2019)

Na marginesie dyskusji o kształceniu doktorantów – Bartłomiej K. Krzych (10/2019)

Ile będą kosztować uczelnie badawcze? – p (9/2019)

O dokumentach szczegółowo – MG (9/2019)

Pierwsza federacja – niepubliczna – MK (9/2019)

Artystyczne 2.0 – rozmowa z prof. Janiną Rudnicką, członkiem Rady Uczelni ASP w Gdańsku (9/2019)

Wydział – instytut – zespół badawczy – Andrzej Kowalczyk (7-8/2019)

Reforma to konsolidacja – Anna Wypych-Gawrońska (7-8/2019)

Czy uczelnie niepubliczne przestaną kształcić doktorantów? – Jerzy Malec (7-8/2019)

Ścieżki kariery – oficerowie i chorążowie – Piotr Kieraciński (7-8/2019)

Przewodniczący punktuje środowisko – Maciej Żylicz (7-8/2019)

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich – Katarzyna Jarzembska (7-8/2019)

Nasz cel to trzymanie poziomu – rozmowa z prof. Grzegorzem Węgrzynem, przew. RDN (7-8/2019)

W meandrach reform – p (6/2019)

Młody naukowiec w Ustawie 2.0 – Piotr Wojtulek (6/2019)

Struktura ma służyć jakości – Sylwester Czopek (6/2019)

Ocena okresowa i krótkie cykle kształcenia – Piotr Müller (6/2019)

Kształcenie i podmiotowość – Julia Sobolewska (6/2019)

Trzy ścieżki wdrażania reformy – Jerzy Woźnicki (6/2019)

Subwencja 2019 – Piotr Kieraciński (FA 5/2019)

O obcinaniu głowy kotu – Paweł Jarnicki (FA 5/2019)

Konserwatywna klamra – Piotr Kieraciński (FA 5/2019)

Rynkowe wyzwania szkolnictwa wyższego w Polsce – Łukasz Sułkowski (FA 5/2019)

Uniwersytet będzie sprawniejszy – Andrzej Tykarski (FA 5/2019)

Statut konsensusu – Lech Dzienis (FA 5/2019)

Nowa dynamika ewaluacji i kategoryzacji dyscyplin – Błażej Skoczeń (FA 5/2019)

Gorycz niedowartościowania – Aneta Pieniądz (FA 5/2019)

Obciążeni godzina – Tomasz Szewc (FA 5/2019)

Zmiana myślenia – Anna Sajdak-Burska (FA 5/2019)

Czy uniwersytet potrzebuje jeszcze dydaktyki? – Maciej Bąk (FA 5/2019)

Uczelnie badawcze – Piotr Kieraciński (FA 4/2019)

Profesjonalizacja zarządzania – Łukasz Sułkowski (FA 4/2019)

Doktoraty po nowemu – Piotr Kieraciński (FA 4/2019)

Badacze czy kwestorzy? – Zbigniew Osiński (FA 4/2019)

Ustawa 2.0 i humanistyka – Jan Woleński (FA 4/2019)

Uczelniane rady – Zbigniew Drozdowicz (FA 4/2019)

Doktoranci – akademicki plebs? – Bartłomiej Krzych (FA 4/2019)

Najważniejsza zmiana już zaszła – Jerzy Niemczyk (FA 3/2019)

Bułka z masłem? – Piotr Kieraciński (FA 3/2019)

Szkoły czy szkółki doktorskie? – Michał Gajda (FA 3/2019)

Szansa dla doktorantów – Łukasz Kierznowski (FA 3/2019)

Program, a nie instytucja – Jan Szmidt (FA 3/2019)

PZP wciąż niekorzystne dla nauki – Justyna Możejko-Ciesielska (FA 3/2019)

Może warto się wycofać? – Jerzy Marian Brzeziński (FA 3/2019)

Przyszłość dziekanów – Zbigniew Drozdowicz (FA 3/2019)

Odmarsz – Jacek Wojciechowski (FA 3/2019)

Przystosowanie do dziedzin i dyscyplin – Zbigniew Drozdowicz (FA 3/2019)

Uniwersytet w nowej sytuacji – rozmowa z prof. Wojciechem Nowakiem, rektorem (FA 2/2019)

4 wysoko punktowane artykuły – Piotr Kieraciński (FA 2/2019)

Kozioł ofiarny reformy – Mikołaj Sokołowski (FA 2/2019)

Szansa dla humanistów – Aleksander Bobko (FA 2/2019)

Dyscypliny, ewaluacja, kosztochłonność – zagrożenia dla humanistyki – Piotr Kieraciński (FA 2/2019)

Niedostrzeżone problemy – Jakub Lichański (FA 2/2019)

Statutowe kości niezgody – Mariusz Karwowski (FA 2/2019)

Krajobraz po Ustawie 2.0 – Krzysztof Diks (1/2019)

Krajobraz po bitwie – Maciej Żylicz (1/2019)

AGH – różnorodna jak uniwersytet – Tadeusz Słomka, Jerzy Lis, Andrzej R. Pach (1/2019)

Nadwrażliwcy są wśród nas – rozmowa z prof. Stanisławem Tabiszem (1/2019)

Jeden uniwersytet, cztery szkoły – rozmowa z prof. Ryszardem Naskręckim (12/2018)

2.0 – kalendarium zatrudniania – Katarzyna Łasińska, Andrzej Pieczyński (12/2018)

Stawiamy na zespoły naukowe – Jarosław Bosy (12/2018)

Cios w polską humanistykę – Magdalena Rabizo-Birek (12/2018)

Reguły chaosu – Przemysław Wojtaszek (11/2018)

Ustrój uczelni – Zbigniew Drozdowicz (11/2018)

Wdrażanie przez interpretowanie – Marcin Chałupka (10/2018)

Przede wszystkim większa autonomia uczelni – rozmowa z min. Jarosławem Gowinem (10/2018)

Dwa w jednym – rozmowa z min. Sebastianem Skuzą (10/2018)

Bilans otwarcia – Zbigniew Drozdowicz (10/2018)

Krzyk rozpaczy – Andrzej Białas (9/2018)

Będzie się działo! – Zbigniew Drozdowicz (9/2018)

 

Dyskusja nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w FA

Apel w sprawie wynagrodzeń – MK (9/2018)

Badacze z PAN wykluczeni? – Paweł Parniewski (9/2018)

Sztuka 2.0 – rozmowa z prof. Janiną Rudnicką (9/2018)

Strzelba wisi na ścianie – rozmowa z Piotrem Müllerem (7-8/2018)

Uniknęliśmy niezdrowej konkurencji – Andrzej Eliasz (FA 6/2018)

Rektor nie będzie dyktatorem uczelni – rozmowa z prof. Janem Szmidtem (FA 6/2018)

Jak sobie pościelesz… – Krzysztof Leja (FA 5/2018)

Ustawa dla uczelni regionalnych – Jacek Semaniak (FA 5/2018)

Trzy razy „nie” – Krzysztof Mikulski (FA 5/2018)

Raport nr 6 – Jerzy Woźnicki (FA 5/2018)

Subwencja zamiast dotacji – Sebastian Skuza (FA 4/2018)

Subwencja jest lepsza – Jerzy Gwizdała (FA 4/2018)

Ruszamy w pościg za najlepszymi – Jarosław Gowin (FA 4/2018)

Potrzebna polityka naukowa – Waldemar Paruch (FA 4/2018)

Ministerstwo proponuje obniżenie poziomu nauki – Marek Kornat, Piotr Kieraciński (FA 3/2018)

Uczelnie bez wydziałów – Bogdan Jackowiak (FA 3/2018)

Konstytucja dla Nauki – Joanna Kosmalska, PK (FA 2/2018)

Chińskie zupki jako zdrowa żywność – Piotr Stec (FA 2/2018)

Jak poprawić rady? – Aleksander Temkin (FA 2/2018)

Wybrane propozycje zmian – Jerzy Woźnicki (FA 2/2018)

Studia, studenci, kształcenie – Jerzy Woźnicki (FA 12/2017)

Więcej uprawnień dla rady uczelni – Marek Górski, Jerzy Jaroszewski, Stanisław Kistryn, Elżbieta Żądzińska (FA 12/2017)

Chce, ale się boi… – Magda Dubińska-Magiera, Paweł Jarnicki, Bartłomiej Skowron, Zuzanna Dyrda (FA 12/2017)

Wrażliwe części uczelni – Zbigniew Drozdowicz (FA 12/2017)

Na Zachodzie bez zmian – Piotr Stec (FA 12/2017)

Kultura fizyczna polskich studentówRobert Podstawski (FA 12/2017)

Nowe szaty królaJerzy Brzeziński (FA 11/2017)

Obraz tworzony wspólnieWiktor Jędrzejec (FA 11/2017)

Kolejne propozycje poprawek w ustawieJerzy Woźnicki (FA 11/2017)

Ważne, że kierunek słusznyStefan Jackowski (FA 10/2017)

Wartość dodana?Jacek Kalinowski (FA 10/2017)

PANować czy PANikować?Jacek Kuźnicki, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Maciej Żylicz (FA 10/2017)

Horyzontalnie z uczelniamiMałgorzata Witko, Marek Jeżabek (FA 10/2017)

Kultura kontroli, kultura zachętRadosław Rybkowski (FA 10/2017)

Unijny panel doradza PolsceJan Kozłowski (FA 10/2017)

Jakość kształcenia językowegoMagdalena Nowacka (FA 9/2017)

 

Relacje z konferencji Narodowego Kongresu Nauki oraz materiały dotyczące NKN w „Forum Akademickim”

20-21.10.2016 – Rzeszów: Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni (FA 11/2016 s. 14-17)

24-25.11.2016 – Toruń: Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce (FA 12/2016, s. 14-17)

8-9.12.2016 – Wrocław: Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności (FA 1/2017, s. 14-16)

26-27.01.2017 – Katowice: Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej (FA 2/21017, s. 14-17)

23-24.02.2017- Poznań: Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych (FA 3/2017, s. 12-15)

29-30.03.2017 – Lublin: Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia (FA 4/2017, s. 14-17)

26-27.04.2017 – Gdańsk: Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian (FA 5/2017 s. 14-17)

25-26.05.2017 – Łódź: Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (FA 6/2017 s. 14-17)

19-20.06.2017 – Warszawa: Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym (FA 7-8/2017 s. 22-25)

Samorządność, warunki bytowe, cyfryzacja (FA 9-2017)

Ustawa 2.0 oczami studentów (FA 9-2017)

Jakość kształcenia językowego (FA 9-2017)

19-20.09.2017 – Kraków: Narodowy Kongres Nauki (FA 102017) s. 12-17_21-35.