Konstytucja dla NaukiDyskusja nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w FA

 

Jak sobie pościelesz… – Krzysztof Leja (FA 5/2018)

Ustawa dla uczelni regionalnych – Jacek Semaniak (FA 5/2018)

Trzy razy „nie” – Krzysztof Mikulski (FA 5/2018)

Raport nr 6 – Jerzy Woźnicki (FA 5/2018)

Subwencja zamiast dotacji – Sebastian Skuza (FA 4/2018)

Subwencja jest lepsza – Jerzy Gwizdała (FA 4/2018)

Ruszamy w pościg za najlepszymi – Jarosław Gowin (FA 4/2018)

Potrzebna polityka naukowa – Waldemar Paruch (FA 4/2018)

Ministerstwo proponuje obniżenie poziomu nauki – Marek Kornat, Piotr Kieraciński (FA 3/2018)

Uczelnie bez wydziałów – Bogdan Jackowiak (FA 3/2018)

Konstytucja dla Nauki – Joanna Kosmalska, PK (FA 2/2018)

Chińskie zupki jako zdrowa żywność – Piotr Stec (FA 2/2018)

Jak poprawić rady? – Aleksander Temkin (FA 2/2018)

Wybrane propozycje zmian – Jerzy Woźnicki (FA 2/2018)

Studia, studenci, kształcenie – Jerzy Woźnicki (FA 12/2017)

Więcej uprawnień dla rady uczelni – Marek Górski, Jerzy Jaroszewski, Stanisław Kistryn, Elżbieta Żądzińska (FA 12/2017)

Chce, ale się boi… – Magda Dubińska-Magiera, Paweł Jarnicki, Bartłomiej Skowron, Zuzanna Dyrda (FA 12/2017)

Wrażliwe części uczelni – Zbigniew Drozdowicz (FA 12/2017)

Na Zachodzie bez zmian – Piotr Stec (FA 12/2017)

Kultura fizyczna polskich studentówRobert Podstawski (FA 12/2017)

Nowe szaty królaJerzy Brzeziński (FA 11/2017)

Obraz tworzony wspólnieWiktor Jędrzejec (FA 11/2017)

Kolejne propozycje poprawek w ustawieJerzy Woźnicki (FA 11/2017)

Ważne, że kierunek słusznyStefan Jackowski (FA 10/2017)

Wartość dodana?Jacek Kalinowski (FA 10/2017)

PANować czy PANikować?Jacek Kuźnicki, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Maciej Żylicz (FA 10/2017)

Horyzontalnie z uczelniamiMałgorzata Witko, Marek Jeżabek (FA 10/2017)

Kultura kontroli, kultura zachętRadosław Rybkowski (FA 10/2017)

Unijny panel doradza PolsceJan Kozłowski (FA 10/2017)

Jakość kształcenia językowegoMagdalena Nowacka (FA 9/2017)

 

Relacje z konferencji Narodowego Kongresu Nauki oraz materiały dotyczące NKN w „Forum Akademickim”

20-21.10.2016 – Rzeszów: Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni (FA 11/2016 s. 14-17)

24-25.11.2016 – Toruń: Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce (FA 12/2016, s. 14-17)

8-9.12.2016 – Wrocław: Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności (FA 1/2017, s. 14-16)

26-27.01.2017 – Katowice: Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej (FA 2/21017, s. 14-17)

23-24.02.2017- Poznań: Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych (FA 3/2017, s. 12-15)

29-30.03.2017 – Lublin: Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia (FA 4/2017, s. 14-17)

26-27.04.2017 – Gdańsk: Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian (FA 5/2017 s. 14-17)

25-26.05.2017 – Łódź: Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (FA 6/2017 s. 14-17)

19-20.06.2017 – Warszawa: Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym (FA 7-8/2017 s. 22-25)

Samorządność, warunki bytowe, cyfryzacja (FA 9-2017)

Ustawa 2.0 oczami studentów (FA 9-2017)

Jakość kształcenia językowego (FA 9-2017)

19-20.09.2017 – Kraków: Narodowy Kongres Nauki (FA 102017) s. 12-17_21-35.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie