Konstytucja dla NaukiDyskusja nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w FA

 

Strzelba wisi na ścianie – rozmowa z Piotrem Müllerem (7-8/2018)

Uniknęliśmy niezdrowej konkurencji – Andrzej Eliasz (FA 6/2018)

Rektor nie będzie dyktatorem uczelni – rozmowa z prof. Janem Szmidtem (FA 6/2018)

Jak sobie pościelesz… – Krzysztof Leja (FA 5/2018)

Ustawa dla uczelni regionalnych – Jacek Semaniak (FA 5/2018)

Trzy razy „nie” – Krzysztof Mikulski (FA 5/2018)

Raport nr 6 – Jerzy Woźnicki (FA 5/2018)

Subwencja zamiast dotacji – Sebastian Skuza (FA 4/2018)

Subwencja jest lepsza – Jerzy Gwizdała (FA 4/2018)

Ruszamy w pościg za najlepszymi – Jarosław Gowin (FA 4/2018)

Potrzebna polityka naukowa – Waldemar Paruch (FA 4/2018)

Ministerstwo proponuje obniżenie poziomu nauki – Marek Kornat, Piotr Kieraciński (FA 3/2018)

Uczelnie bez wydziałów – Bogdan Jackowiak (FA 3/2018)

Konstytucja dla Nauki – Joanna Kosmalska, PK (FA 2/2018)

Chińskie zupki jako zdrowa żywność – Piotr Stec (FA 2/2018)

Jak poprawić rady? – Aleksander Temkin (FA 2/2018)

Wybrane propozycje zmian – Jerzy Woźnicki (FA 2/2018)

Studia, studenci, kształcenie – Jerzy Woźnicki (FA 12/2017)

Więcej uprawnień dla rady uczelni – Marek Górski, Jerzy Jaroszewski, Stanisław Kistryn, Elżbieta Żądzińska (FA 12/2017)

Chce, ale się boi… – Magda Dubińska-Magiera, Paweł Jarnicki, Bartłomiej Skowron, Zuzanna Dyrda (FA 12/2017)

Wrażliwe części uczelni – Zbigniew Drozdowicz (FA 12/2017)

Na Zachodzie bez zmian – Piotr Stec (FA 12/2017)

Kultura fizyczna polskich studentówRobert Podstawski (FA 12/2017)

Nowe szaty królaJerzy Brzeziński (FA 11/2017)

Obraz tworzony wspólnieWiktor Jędrzejec (FA 11/2017)

Kolejne propozycje poprawek w ustawieJerzy Woźnicki (FA 11/2017)

Ważne, że kierunek słusznyStefan Jackowski (FA 10/2017)

Wartość dodana?Jacek Kalinowski (FA 10/2017)

PANować czy PANikować?Jacek Kuźnicki, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Maciej Żylicz (FA 10/2017)

Horyzontalnie z uczelniamiMałgorzata Witko, Marek Jeżabek (FA 10/2017)

Kultura kontroli, kultura zachętRadosław Rybkowski (FA 10/2017)

Unijny panel doradza PolsceJan Kozłowski (FA 10/2017)

Jakość kształcenia językowegoMagdalena Nowacka (FA 9/2017)

 

Relacje z konferencji Narodowego Kongresu Nauki oraz materiały dotyczące NKN w „Forum Akademickim”

20-21.10.2016 – Rzeszów: Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni (FA 11/2016 s. 14-17)

24-25.11.2016 – Toruń: Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce (FA 12/2016, s. 14-17)

8-9.12.2016 – Wrocław: Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności (FA 1/2017, s. 14-16)

26-27.01.2017 – Katowice: Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej (FA 2/21017, s. 14-17)

23-24.02.2017- Poznań: Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych (FA 3/2017, s. 12-15)

29-30.03.2017 – Lublin: Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia (FA 4/2017, s. 14-17)

26-27.04.2017 – Gdańsk: Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian (FA 5/2017 s. 14-17)

25-26.05.2017 – Łódź: Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (FA 6/2017 s. 14-17)

19-20.06.2017 – Warszawa: Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym (FA 7-8/2017 s. 22-25)

Samorządność, warunki bytowe, cyfryzacja (FA 9-2017)

Ustawa 2.0 oczami studentów (FA 9-2017)

Jakość kształcenia językowego (FA 9-2017)

19-20.09.2017 – Kraków: Narodowy Kongres Nauki (FA 102017) s. 12-17_21-35.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie