Konstytucja dla NaukiUwagi o Ustawie 2.0 i relacje z jej wdrażania w FA

Umiędzynarodowienie i habilitacja – Justyna Możejko-Ciesielska i in. (9/2020)

Wyzwań nie brakuje – rozmowa z Wojciechem Murdzkiem (9/2020)

Postdok pańszczyźniany? – Jacek Kuźnicki (9/2020)

Spotkanie w pół drogi – Marcin Pałys (7-8/2020)

W trosce o uniwersytet – Piotr Laidler, Katarzyna Frankowicz (7-8/2020)

Powinniśmy tę reformę przeprowadzić już dawno – rozmowa z prof. Janem Szmidtem (7-8/2020)

Dla bibliotek są prognozy złe – Jacek Wojciechowski (7-8/2020)

1500 dyscyplin – KEN po roku – Błażej Skoczeń (6/2020)

Habilitacja to banał – Stanisław Gałkowski (6/2020)

KPN reformuje PAN (6/2020)

List otwarty do Prezesa PAN… – Jacek Kuźnicki (6/2020)

O przyszłości instytutów PAN – Marcin Nowotny i in. (6/2020)

Dolina Śmierci ma się dobrze, ale można ją pokonać – Krzysztof Drabikowski, Wojciech Bal (6/2020)

Obowiązki i odpowiedzialność recenzenta – Monika Mularska-Kucharek (6/2020)

Struktury ograniczają wolność – Piotr M. Wojtulek i in. (5/2020)

Wolność wyobraźni i odpowiedzialność obserwatora – Jerzy Kociatkiewicz (5/2020)

Habilitacja fakultatywna – Piotr Kieraciński (4/2020)

Nie produkujemy absolwentów – rozmowa z prof. Adamem Myjakiem (4/2020)

Wolność i odpowiedzialność – Marcin Nowotny i in. (4/2020)

Mały musi się bardziej starać – Tomasz Szemberg, Mariusz Wołos (3/2020)

Trywializacja awansów naukowych – rozmowa z prof. Wojciechem Przetakiewiczem (3/2020)

Od koncepcji do skutecznego działania – Ryszard Naskręcki (2/2020)

Mniej, ale najlepszych – Marta Mastyło (2/2020)

Błędy w statutach i zasadach oceny – Maciej Żylicz (2/2020)

Wyższe szkolnictwo muzyczna a Czwarta Rewolucja Przemysłowa – Grzegorz Kurzyński (2/2020)

Likwidujemy bariery w rozwoju nauki – rozmowa z dr. Jarosławem Gowinem (2/2020)

Bibliotekarstwo w odwrocie – Jacek Wojciechowski (2/2020)

Jak odrodzić kształcenie bibliotekarzy – Elżbieta Barbara Zybert (2/2020)

Wiekowi profesorowie „z ograniczeniem” – Zbigniew Drozdowicz (2/2020)

Między marzeniem a rzeczywistością – rozmowa z prof. Sebastianem Kołodziejczykiem (2/2020)

Wolność wypowiedzi czy wolność od dyskryminacji? – Michał Bilewicz (2/2020)

Mniej doktorantów, silniejsza motywacja – Michał Arabski (1/2020)

A gdyby tak równać do najlepszych? – Grzegorz Bartosz (1/2020)

Przesiedliśmy się do ekspresu – Agata Karska (1/2020)

Stawiamy na dobrą robotę – Elżbieta Żądzińska (1/2020)

Akademickie wolności – Zbigniew Drozdowicz (1/2020)

Misjonarze i stratedzy 2 – Marcin Chałupka (1/2020)

Nowy bożek polskiej nauki – Zbigniew Osiński (12/2019)

Kłopoty z reprezentatywnością – Mieszko M. Tałasiewicz (12/2019)

Czas sukcesów, czas porażek (12/2019)

Istotne i właściwe cele – Sławomir Milewski (12/2019)

Szansa i wyzwanie – Andrzej R. Pach (12/2019)

Rozpoczęli przed ogłoszeniem konkursu – Marek Pawełczyk (12/2019)

W stronę kultury jakości – Rajmund Bacewicz (12/2019)

Poniżej oczekiwań – Piotr Stepnowski (12/2019)

Nowa rzeczywistość – Michał Daszykowski (12/2019)

Inicjatywa doskonałości – Zbigniew Drozdowicz (12/2019)

Korekta ewaluacji dyscyplin naukowych – Sylwester Czopek (11/2019)

Czy RDN przełamie złą passę? – Tomasz Szapiro (11/2019)

Chcemy podejmować ambitniejsze zadania – rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW (11/2019)

Zmiany do zmiany – Joanna Czaplińska (10/2019)

Sposób na mobilność – Justyna Płotka-Wasylka, Wioletta Chajęcka-Wierzchowska (10/2019)

Trzecia misja – Anna Worosz (10/2019)

Od nieufności do zaufania – Anna Kiryjow-Radzka (10/2019)

Zainspirować media – Beata Czechowska-Derkacz (10/2019)

Wdrażanie reformy – doświadczenia – TP/UŚ (10/2019)

Tajemnicze rady uczelni – Dominik Antonowicz, Marta Jaworska (10/2019)

Nauka równoległa – Maciej Górecki (10/2019)

Siła AGH – IT i… humanistyka – rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką, rektorem AGH (10/2019)

Na marginesie dyskusji o kształceniu doktorantów – Bartłomiej K. Krzych (10/2019)

Ile będą kosztować uczelnie badawcze? – p (9/2019)

O dokumentach szczegółowo – MG (9/2019)

Pierwsza federacja – niepubliczna – MK (9/2019)

Artystyczne 2.0 – rozmowa z prof. Janiną Rudnicką, członkiem Rady Uczelni ASP w Gdańsku (9/2019)

Wydział – instytut – zespół badawczy – Andrzej Kowalczyk (7-8/2019)

Reforma to konsolidacja – Anna Wypych-Gawrońska (7-8/2019)

Czy uczelnie niepubliczne przestaną kształcić doktorantów? – Jerzy Malec (7-8/2019)

Ścieżki kariery – oficerowie i chorążowie – Piotr Kieraciński (7-8/2019)

Przewodniczący punktuje środowisko – Maciej Żylicz (7-8/2019)

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich – Katarzyna Jarzembska (7-8/2019)

Nasz cel to trzymanie poziomu – rozmowa z prof. Grzegorzem Węgrzynem, przew. RDN (7-8/2019)

W meandrach reform – p (6/2019)

Młody naukowiec w Ustawie 2.0 – Piotr Wojtulek (6/2019)

Struktura ma służyć jakości – Sylwester Czopek (6/2019)

Ocena okresowa i krótkie cykle kształcenia – Piotr Müller (6/2019)

Kształcenie i podmiotowość – Julia Sobolewska (6/2019)

Trzy ścieżki wdrażania reformy – Jerzy Woźnicki (6/2019)

Subwencja 2019 – Piotr Kieraciński (FA 5/2019)

O obcinaniu głowy kotu – Paweł Jarnicki (FA 5/2019)

Konserwatywna klamra – Piotr Kieraciński (FA 5/2019)

Rynkowe wyzwania szkolnictwa wyższego w Polsce – Łukasz Sułkowski (FA 5/2019)

Uniwersytet będzie sprawniejszy – Andrzej Tykarski (FA 5/2019)

Statut konsensusu – Lech Dzienis (FA 5/2019)

Nowa dynamika ewaluacji i kategoryzacji dyscyplin – Błażej Skoczeń (FA 5/2019)

Gorycz niedowartościowania – Aneta Pieniądz (FA 5/2019)

Obciążeni godzina – Tomasz Szewc (FA 5/2019)

Zmiana myślenia – Anna Sajdak-Burska (FA 5/2019)

Czy uniwersytet potrzebuje jeszcze dydaktyki? – Maciej Bąk (FA 5/2019)

Uczelnie badawcze – Piotr Kieraciński (FA 4/2019)

Profesjonalizacja zarządzania – Łukasz Sułkowski (FA 4/2019)

Doktoraty po nowemu – Piotr Kieraciński (FA 4/2019)

Badacze czy kwestorzy? – Zbigniew Osiński (FA 4/2019)

Ustawa 2.0 i humanistyka – Jan Woleński (FA 4/2019)

Uczelniane rady – Zbigniew Drozdowicz (FA 4/2019)

Doktoranci – akademicki plebs? – Bartłomiej Krzych (FA 4/2019)

Najważniejsza zmiana już zaszła – Jerzy Niemczyk (FA 3/2019)

Bułka z masłem? – Piotr Kieraciński (FA 3/2019)

Szkoły czy szkółki doktorskie? – Michał Gajda (FA 3/2019)

Szansa dla doktorantów – Łukasz Kierznowski (FA 3/2019)

Program, a nie instytucja – Jan Szmidt (FA 3/2019)

PZP wciąż niekorzystne dla nauki – Justyna Możejko-Ciesielska (FA 3/2019)

Może warto się wycofać? – Jerzy Marian Brzeziński (FA 3/2019)

Przyszłość dziekanów – Zbigniew Drozdowicz (FA 3/2019)

Odmarsz – Jacek Wojciechowski (FA 3/2019)

Przystosowanie do dziedzin i dyscyplin – Zbigniew Drozdowicz (FA 3/2019)

Uniwersytet w nowej sytuacji – rozmowa z prof. Wojciechem Nowakiem, rektorem (FA 2/2019)

4 wysoko punktowane artykuły – Piotr Kieraciński (FA 2/2019)

Kozioł ofiarny reformy – Mikołaj Sokołowski (FA 2/2019)

Szansa dla humanistów – Aleksander Bobko (FA 2/2019)

Dyscypliny, ewaluacja, kosztochłonność – zagrożenia dla humanistyki – Piotr Kieraciński (FA 2/2019)

Niedostrzeżone problemy – Jakub Lichański (FA 2/2019)

Statutowe kości niezgody – Mariusz Karwowski (FA 2/2019)

Krajobraz po Ustawie 2.0 – Krzysztof Diks (1/2019)

Krajobraz po bitwie – Maciej Żylicz (1/2019)

AGH – różnorodna jak uniwersytet – Tadeusz Słomka, Jerzy Lis, Andrzej R. Pach (1/2019)

Nadwrażliwcy są wśród nas – rozmowa z prof. Stanisławem Tabiszem (1/2019)

Jeden uniwersytet, cztery szkoły – rozmowa z prof. Ryszardem Naskręckim (12/2018)

2.0 – kalendarium zatrudniania – Katarzyna Łasińska, Andrzej Pieczyński (12/2018)

Stawiamy na zespoły naukowe – Jarosław Bosy (12/2018)

Cios w polską humanistykę – Magdalena Rabizo-Birek (12/2018)

Reguły chaosu – Przemysław Wojtaszek (11/2018)

Ustrój uczelni – Zbigniew Drozdowicz (11/2018)

Wdrażanie przez interpretowanie – Marcin Chałupka (10/2018)

Przede wszystkim większa autonomia uczelni – rozmowa z min. Jarosławem Gowinem (10/2018)

Dwa w jednym – rozmowa z min. Sebastianem Skuzą (10/2018)

Bilans otwarcia – Zbigniew Drozdowicz (10/2018)

Krzyk rozpaczy – Andrzej Białas (9/2018)

Będzie się działo! – Zbigniew Drozdowicz (9/2018)

 

Dyskusja nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w FA

Apel w sprawie wynagrodzeń – MK (9/2018)

Badacze z PAN wykluczeni? – Paweł Parniewski (9/2018)

Sztuka 2.0 – rozmowa z prof. Janiną Rudnicką (9/2018)

Strzelba wisi na ścianie – rozmowa z Piotrem Müllerem (7-8/2018)

Uniknęliśmy niezdrowej konkurencji – Andrzej Eliasz (FA 6/2018)

Rektor nie będzie dyktatorem uczelni – rozmowa z prof. Janem Szmidtem (FA 6/2018)

Jak sobie pościelesz… – Krzysztof Leja (FA 5/2018)

Ustawa dla uczelni regionalnych – Jacek Semaniak (FA 5/2018)

Trzy razy „nie” – Krzysztof Mikulski (FA 5/2018)

Raport nr 6 – Jerzy Woźnicki (FA 5/2018)

Subwencja zamiast dotacji – Sebastian Skuza (FA 4/2018)

Subwencja jest lepsza – Jerzy Gwizdała (FA 4/2018)

Ruszamy w pościg za najlepszymi – Jarosław Gowin (FA 4/2018)

Potrzebna polityka naukowa – Waldemar Paruch (FA 4/2018)

Ministerstwo proponuje obniżenie poziomu nauki – Marek Kornat, Piotr Kieraciński (FA 3/2018)

Uczelnie bez wydziałów – Bogdan Jackowiak (FA 3/2018)

Konstytucja dla Nauki – Joanna Kosmalska, PK (FA 2/2018)

Chińskie zupki jako zdrowa żywność – Piotr Stec (FA 2/2018)

Jak poprawić rady? – Aleksander Temkin (FA 2/2018)

Wybrane propozycje zmian – Jerzy Woźnicki (FA 2/2018)

Studia, studenci, kształcenie – Jerzy Woźnicki (FA 12/2017)

Więcej uprawnień dla rady uczelni – Marek Górski, Jerzy Jaroszewski, Stanisław Kistryn, Elżbieta Żądzińska (FA 12/2017)

Chce, ale się boi… – Magda Dubińska-Magiera, Paweł Jarnicki, Bartłomiej Skowron, Zuzanna Dyrda (FA 12/2017)

Wrażliwe części uczelni – Zbigniew Drozdowicz (FA 12/2017)

Na Zachodzie bez zmian – Piotr Stec (FA 12/2017)

Kultura fizyczna polskich studentówRobert Podstawski (FA 12/2017)

Nowe szaty królaJerzy Brzeziński (FA 11/2017)

Obraz tworzony wspólnieWiktor Jędrzejec (FA 11/2017)

Kolejne propozycje poprawek w ustawieJerzy Woźnicki (FA 11/2017)

Ważne, że kierunek słusznyStefan Jackowski (FA 10/2017)

Wartość dodana?Jacek Kalinowski (FA 10/2017)

PANować czy PANikować?Jacek Kuźnicki, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Maciej Żylicz (FA 10/2017)

Horyzontalnie z uczelniamiMałgorzata Witko, Marek Jeżabek (FA 10/2017)

Kultura kontroli, kultura zachętRadosław Rybkowski (FA 10/2017)

Unijny panel doradza PolsceJan Kozłowski (FA 10/2017)

Jakość kształcenia językowegoMagdalena Nowacka (FA 9/2017)

 

Relacje z konferencji Narodowego Kongresu Nauki oraz materiały dotyczące NKN w „Forum Akademickim”

20-21.10.2016 – Rzeszów: Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni (FA 11/2016 s. 14-17)

24-25.11.2016 – Toruń: Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce (FA 12/2016, s. 14-17)

8-9.12.2016 – Wrocław: Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności (FA 1/2017, s. 14-16)

26-27.01.2017 – Katowice: Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej (FA 2/21017, s. 14-17)

23-24.02.2017- Poznań: Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych (FA 3/2017, s. 12-15)

29-30.03.2017 – Lublin: Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia (FA 4/2017, s. 14-17)

26-27.04.2017 – Gdańsk: Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian (FA 5/2017 s. 14-17)

25-26.05.2017 – Łódź: Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (FA 6/2017 s. 14-17)

19-20.06.2017 – Warszawa: Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym (FA 7-8/2017 s. 22-25)

Samorządność, warunki bytowe, cyfryzacja (FA 9-2017)

Ustawa 2.0 oczami studentów (FA 9-2017)

Jakość kształcenia językowego (FA 9-2017)

19-20.09.2017 – Kraków: Narodowy Kongres Nauki (FA 102017) s. 12-17_21-35.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie