Konferencje

10. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

Opublikowano: 2019-10-28

forum akademickie

W dniach 7-8 listopada 2019 roku w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa odbędzie się 10. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. Forum będzie okazją do dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie marketingu instytucji naukowych i badawczych oraz poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi, strategii w marketingu. Wśród prelegentów znajdą się zarówno profesorowie i wykładowcy akademiccy, jak również praktycy w dziedzinie marketingu.

Program Forum obejmuje referaty oraz warsztaty tematyczne, m.in.: narzędzia marketingowe instytucji naukowych i badawczych; zarządzanie komunikacją marketingową; znaczenie marki w działalności organizacji naukowej. Wybrane obszary szczegółowe to np.: event marketing, doświadczenia agencji marketingu bezpośredniego, marketing w bibliotece naukowej, komercjalizacja wyników badań, korzyści wynikające ze współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami, marketingowe uwarunkowania i skutki kryzysu w instytucji naukowej i badawczej czy prawo autorskie w marketingu i reklamie.

JK

(Źródło: ILot)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie