Instytuty naukowe

100-lecie IBD PAN

Opublikowano: 19.01.2018

forum akademickie

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego powstał w Warszawie w 1918 roku z inicjatywy uczniów i współpracowników prof. Marcelego Nenckiego. Już w okresie międzywojennym stał się wiodącą placówką biologiczną w kraju. Do takiej roli predysponowała Instytut wybitna kadra, nowoczesny warsztat, tematyka badawcza i bogata biblioteka.

Utworzony początkowo z trzech zakładów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Zakładu Fizjologii, Zakładu Biologii Ogólnej i Zakładu Neurobiologii), w latach 1920. powiększył się o Zakłady Embriologii Doświadczalnej, Morfologii i Biometrii. Powstała także sieć stacji terenowych. Najpierw Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach, później Stacja Morska na Helu i Stacja Rzeczna w Pińsku.

Głównym źródłem autorytetu Instytutu i jego wpływu na rozwój biologii w Polsce były ukształtowane w ciągu dwóch dekad przedwojennej działalności szkoły naukowe – fizjologii i biochemii porównawczej, protozoologii doświadczalnej, etologii oraz polska szkoła limnologiczna.

W 1945 roku instytut reaktywował swoja działalność. Początkowo mieścił się w czteropokojowym mieszkaniu w Łodzi. Z chwilą powstania w 1951 roku Polskiej Akademii Nauk Instytut został włączony w jej strukturę. W latach 1953-55 wszystkie zespoły badawcze przeniosły się do Warszawy, do specjalnie wybudowanej siedziby przy ulicy Pasteura 3.

Instytut rozwijał się, powstawały nowe laboratoria i zakłady. Obecnie zatrudnia około 300 osób. Jego specyfiką jest interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań. Ich przedmiotem są układy biologiczne o różnym stopniu złożoności, a więc całe organizmy, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również struktura, właściwości i funkcje poszczególnych białek oraz badania na poziomie genomu. W ostatnich latach Instytut koncentruje swoje zainteresowania na zagadnieniach z zakresu neurobiologii. W Instytucie działa Europejskie Centrum Doskonałości w Neurobiologii o nazwie BRAINS, finansowane w ramach projektów naukowych Unii Europejskiej. Dodatkowo Instytut współpracuje z czołowymi instytucjami naukowymi na całym świecie, organizuje międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego jest obecnie jednym z największych nieuniwersyteckich centrów badań biologicznych Polsce. Co roku na studium doktoranckie przyjmowanych jest 15-20 osób. Wykonanie doktoratu w Instytucie otwiera możliwość zatrudnienia w najlepszych światowych placówkach naukowych. Po udanym stażu zagranicznym absolwenci Studium Doktoranckiego mają perspektywę pracy w Instytucie, a nawet otwarcia własnego laboratorium, bowiem co jakiś czas jest publicznie ogłaszany konkurs na otwarcie nowej pracowni.
Obchody 100-lecia działalności Instytutu Nenckiego zainicjowano już w 2016 roku szeregiem konferencji naukowych. Rok 2017 i obecny świętowany był i będzie równie merytorycznie. Medal pamiątkowy z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego wręczono wielu instytucjom naukowym i wybitnym badaczom współpracującym z Instytutem. Główna konferencja dotycząca 100-lecia Instytutu Nenckiego odbędzie się w listopadzie br.

Jk

(źródło: IBD PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie