Instytuty naukowe

100-lecie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Opublikowano: 16.02.2018

forum akademickie

Państwowy Zakład Higieny powstał w listopadzie 1918 r. i jest najstarszym polskim instytutem medycznym. Od początku swego istnienia prowadził działalność zmierzającą do ochrony i poprawy zdrowia ludności Polski.

Pierwotnym celem jego działania była poprawa sytuacji epidemiologicznej w zniszczonym w czasie I wojny światowej kraju. W okresie 20-lecia międzywojennego w PZH produkowano szczepionki i surowice lecznicze, a od 1925 r. insulinę. Po II wojnie światowej PZH, jako instytut naukowo-badawczy, kontynuował badania naukowe w dziedzinie mikrobiologii, epidemiologii i higieny oraz środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Obejmują one m.in.: ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski, monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu, zapobieganie chorób zakaźnym i zakażeniom, badania epidemiologiczne oraz promocja zdrowia – prowadzi ogólnopolskie kampanie edukacyjne. NIZP-PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek, współpracuje z wieloma pokrewnymi organizacjami, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, m.in. WHO, DG Sanco, ECDC.

Obchody jubileuszowe zainauguruje uroczysta gala, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Filharmonii Narodowej. W kolejnych miesiącach zorganizowane zostaną także trzy konferencje naukowe prezentujące szeroki zakres działalności Instytutu.

JK

(źródło: NIZP-PZH)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie