Sprawy nauki

100-lecie Urzędu Patentowego RP w FA

Opublikowano: 23.04.2018

forum akademickie

„Urząd Patentowy RP obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Został powołany decyzją Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w 1918 r. jako jedna z pierwszych instytucji niepodległej Polski. Niezwykłe jest to, że działał także w okresie II wojny światowej” – piszemy w tekście poświęconym Urzędowi Patentowemu w FA nr 4/2018 na str. 8.

Podajemy liczne dane statystyczne dotyczące zarówno dorobku urzędu w czasie minionego stulecia, jak też w ostatnim roku działalności.

I tak: „W 2017 r. przyznano w trybie krajowym podmiotom polskim 2795 patentów i 776 praw ochronnych na wzory użytkowe. Podmioty gospodarcze uzyskały 4,25% praw ochronnych, a naukowe 41,89%, w tym szkoły wyższe 33,04%, instytuty badawcze 6,22%, a instytuty PAN 2,63%. Najwięcej patentów i praw ochronnych uzyskały: Politechnika Wrocławska (120), AGH (105), Politechnika Łódzka (97), ZUT (96), Politechnika Lubelska (88) i Politechnika Warszawska (81). Kolejne cztery miejsca zajęły politechniki Poznańska (53) i Śląska (53), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (45) i Politechnika Gdańska (43). W gronie 22 instytucji, które uzyskały ponad 20 praw ochronnych, jest 17 szkół wyższych (13 technicznych, 3 uniwersytety ogólne i uniwersytet przyrodniczy), 4 instytuty badawcze i tylko 1 firma”.

Zachęcamy do lektury FA nr 4/2018 zarówno online, jak w wydaniu elektronicznym (pdf) i drukowanym.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie