Nagrody

Prof. Janusz Bujnicki laureatem Young Academy of Europe Prize

Opublikowano: 2019-06-13

forum akademickie
Źródło: Twitter/jmbujnicki

Prof. Janusz Bujnicki, kierujący Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz zespołem w Pracowni Bioinformatyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został laureatem tegorocznej Young Academy of Europe Prize. Do nagrody nominowała go Akademia Młodych Uczonych PAN, której był członkiem w latach 2011–2016.

Nagroda, której patronuje André Mischke – zmarły w ub. roku holenderski naukowiec, jeden z założycieli Young Academy of Europe – wręczana jest za promowanie nauki, jej popularyzację oraz wspieranie przyszłych pokoleń naukowców i uczonych w Europie. YAE docenia w ten sposób wiodącą rolę laureatów na arenie międzynarodowej w badaniach naukowych oraz zarządzaniu i kształtowaniu polityką. Dotąd uhonorowano nagrodą prof. Rianne Letschert z Maastricht University (2017) i prof. Gabi Lombardo, dyr. European Alliance for Social Sciences and Humanities (2018). Tegorocznym laureatem został prof. dr hab. Janusz Bujnicki.

Z wykształcenia jest biologiem i jednym z autorytetów w dziedzinie bioinformatyki w Polsce. W swojej pracy łączy badania teoretyczne i doświadczalne. Jego zespół badawczy zajmuje się opracowaniem nowych algorytmów i ich implementacji w postaci oprogramowania komputerowego, zastosowaniem tych metod do analizy danych biologicznych oraz badaniami doświadczalnymi. Główne kierunki analiz to zbadanie zależności między sekwencją, strukturą i funkcją RNA, zrozumienie podstawowych procesów biologicznych zachodzących z udziałem białek i RNA oraz użycie zdobytej wiedzy w celu zaprojektowania i stworzenia nowych cząsteczek, które mogą mieć zastosowanie w praktyce – jako związki wiodące dla przyszłych leków lub jako maszyny molekularne, użyteczne w biotechnologii lub nanotechnologii.

Do jego największych osiągnięć naukowych należy opracowanie nowatorskich metod komputerowego modelowania struktury przestrzennej białek, kwasów nukleinowych i ich kompleksów oraz zastosowanie tych metod wraz z technikami doświadczalnymi do zbadania struktury i funkcji wielu białek, a także do zaprojektowania nowych enzymów o unikatowych, nie występujących w przyrodzie cechach (m.in. nukleaz o nowych specyficznościach substratowych).

Jest autorem ponad 300 publikacji, które były razem cytowane więcej niż 5000 razy. Zdążył już stworzyć własną szkołę naukową. Jest laureatem m.in. programu EMBO/HHMI Young Investigator Program i wielu innych nagród i stypendiów. W roku 2010 otrzymał prestiżowy ERC Starting Grant. W roku 2013 wygrał narodowy plebiscyt „Polacy z werwą” w kategorii Nauka.

Bierze udział w pracach różnych organizacji i ciał naukowych, w tym w Polskim Towarzystwie Bioinformatycznym (jako prezes w latach 2011–2013), w panelu LEGS organizacji Science Europe, Akademii Młodych Uczonych PAN, w ruchu społecznym Obywatele Nauki oraz w Komitecie Polityki Naukowej. W 2016 roku został wybrany do Polskiej Akademii Nauk i obecnie jest najmłodszym członkiem Akademii.

Young Academy of Europe André Mischke Prize w wysokości 1000 euro zostanie wręczona na dorocznym spotkaniu członków organizacji 24 października w Barcelonie.

MK

Źródło: AMU, www.yacadeuro.org

O badaniach prof. Janusza Bujnickiego pisaliśmy w artykule „Modelowy wynalazca”

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie