Badania

Pszczelarze i naukowcy vs. Varroa destructor

Opublikowano: 2019-07-24

forum akademickie
Źródło: Genetic Literacy Project

Blisko 90 pszczelarzy z 9 krajów uczestniczy w największym tego typu europejskim projekcie badawczym, mającym na celu wyeliminowanie Varroa destructor – głównego szkodnika pszczelich rodzin.

Varroa destructor w ciągu 2-3 lat potrafi uśmiercić całe pasieki. Ten mały pajęczak to najgroźniejszy pasożyt pszczoły miodnej, główny szkodnik rodzin pszczelich, powodujący znaczne straty w pszczelarstwie. Spotykany niemal na całym świecie, atakuje zarówno młode, jak i dorosłe pszczoły, ale także larwy i poczwarki, na których się rozmnaża. Przenosi wiele chorób wirusowych pszczół, na które sam nie choruje. To obecnie największy problem europejskich pszczelarzy.

Aby mu przeciwdziałać, zawiązali koalicję z naukowcami. W projekcie EurBest uczestniczy około 90 pszczelarzy zrzeszonych w sieci COLOSS z Austrii, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski i Włoch. Będą oni testować 2074 matki pszczele pod kątem ich odporności na warrozę.

–  Nie było jeszcze w Europie tak dużego badania pod względem rozpiętości geograficznej i liczebności testowanych matek – wyjaśnia prof. Jerzy Wilde, kierownik Katedry Pszczelnictwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który wraz z dr hab. Małgorzatą Bieńkowską, kierowniczką Pracowni Hodowli Pszczół Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, koordynuje polską część badań.

Sprawdzone w nich zostaną matki odporne na Varroa destructor pozyskane od pszczelarzy, którzy twierdzą, że udało im się takie wyhodować. W Polsce oprócz rodzimych testowane będą także matki z Austrii, Chorwacji i Niemiec, a tam z kolei – między innymi nasze.

– Dzięki tej międzynarodowej wymianie nie tylko sprawdzimy, czy są one odporne na warrozę, ale także jeśli są, sprawdzimy ich komercyjną przydatność w innych warunkach klimatycznych. W uczestniczących w eksperymencie krajach dominują bowiem różne rasy pszczół o odmiennych zachowaniach. Chcemy więc sprawdzić jednocześnie, który ze sposobów ich radzenia sobie z Varroa jest najskuteczniejszy. Są bowiem takie pszczoły, wśród których jest stosunkowo duży odsetek bezpłodnych samic Varroa. Są pszczoły, które same lub przy pomocy innych potrafią z siebie tego pasożyta zdjąć, ale są i takie, które potrafią w zasklepionej komórce wywęszyć larwę Varroa żerującą na czerwiu (larwie pszczoły). Takie roztocze usuwają z komórki pozostawiając czerw, aby dorósł. Pszczelarze w tych testowych pasiekach przez cały rok bieżący aż do jesieni roku przyszłego będą prowadzić różne testy i obserwacje, których w normalnych warunkach nie da się prowadzić – dodaje prof. Wilde.

Kierownikiem największego tego typu europejskiego projektu badawczego EurBest jest dr Ralf Büchler z Instytutu Pszczelnictwa w Kirchhain w Niemczech. Jego budżet to około 1 mln euro. Potrwa do jesieni 2020 roku. Jeśli się powiedzie i uczeni znajdą matki odporne na Varroa, to uczestniczące w projekcie pasieki zaczną ich hodowlę komercyjną, aby linie matek odpornych rozpowszechnić wśród wszystkich europejskich hodowców pszczół i w ten sposób zniszczyć destruktora.

Lech Kryszałowicz, źródło: UWM

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie