Szkoły wyższe

Powołano Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki

Opublikowano: 2019-09-18

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Na zajęcia z naukowcami z Harvardu, Stanfordu czy Cambridge mogą liczyć studenci kształcący się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do 2022 roku na podniesienie atrakcyjności oferty naukowej i dydaktycznej uczelni z tego obszaru przeznaczonych zostanie 8 mln zł.

Uchwałę w sprawie uruchomienia programu pn. „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” przyjęło we wtorek w Tychach zgromadzenie GZM. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, wsparcie programu ma trafiać do uczelni na angażowanie aktywnych naukowo, wybitnych naukowców, którzy poprzez udział w otwartych wykładach, seminariach, spotkaniach, recenzowanie prac dyplomowych czy inne aktywności zachęcaliby studentów i doktorantów do kontynuowania nauki w lokalnej uczelni i wiązania przez to przyszłości z regionem. Zaznaczono, że naukowcy powinni wywodzić się z 20 najlepszych uczelni notowanych w światowych rankingach.

Pierwsza edycja naboru wniosków zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku, a w puli będzie 900 tys. zł. W latach 2019–2022 Metropolia chce przeznaczyć na ten cel łącznie 8 mln zł. W konkursie ofert będą mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, które działają na terenie Metropolii. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść nawet 99 proc.

– Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki to realizacja zadań, zapisanych w programie działań strategicznych. Chcemy w ten sposób podnosić atrakcyjność oferty edukacyjnej i naukowej naszych uczelni, aby zachęcać młodych ludzi do studiowania u nas i związania swojej przyszłości z miastami i gminami Metropolii – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Program, przyjęty wiosną br., wskazuje najważniejsze cele Metropolii na najbliższe lata. Chodzi o wsparcie potencjału naukowego i edukacyjnego jako remedium na opuszczanie GZM przez młodych ludzi.

– Najczęściej jest tak, że gdy młody człowiek wybiera uczelnię poza regionem, to bardzo często wiąże swoją dalszą przyszłość z nowo wybranym miejscem – zakłada tam rodzinę, podejmuje prace zawodową. Powoduje to drenaż intelektualny naszych miast i gmin, a przez to maleje nasz potencjał. Wydaje się zatem, że wsparcie naszych uczelni, by ich oferta była jak najbardziej atrakcyjna dla młodych ludzi, dawała im możliwości rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia, jest właściwym kierunkiem – dodaje Karolczak.

Składając wniosek o przyznanie dotacji, uczelnie będą musiały przedstawić CV światowej klasy naukowca, jego wstępną zgodę do wzięcia udziału w planowanym projekcie, jego dorobek naukowy oraz zaprezentować opis i zakres planowanej współpracy: liczbę wykładów otwartych, indywidualnych konsultacji oraz czas trwania specjalistycznego seminarium. Dotacje będzie można otrzymać na jednostkowe wydarzenia, ale premiowane będą pobyty dłuższe, które potrwają dłużej niż jeden miesiąc.

źródło: www.metropoliagzm.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie