Konkursy

Nominowani do tytułu Leaders in University Management

Opublikowano: 2019-09-26

forum akademickie

Kapituła konkursu Leaders in University Management LUMEN 2019 na najlepiej zarządzane przedsięwzięcia i projekty w szkolnictwie wyższym nominowała 11 finalistów.

W tym roku do konkursu wpłynęły 73 zgłoszenia. Projekty były oceniane w trzech kategoriach:

 • Rozwój – realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni;
 • Zarządzanie – innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
 • Współpraca – kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni, tj. studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi oraz społecznością lokalną.

Kapituła konkursu, której przewodniczy prof. Jerzy Woźnicki, wybrała 11 projektów. O tytuł Leaders in University Management starać się będą:

 

KATEGORIA ROZWÓJ

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Oględziny miejsca zdarzenia w technologii virtual reality dla studentów prawa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Studencka Strefa Aktywności UŚ

KATEGORIA ZARZĄDZANIE

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Utworzenie pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie „Biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych”
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Utworzenie Strefy Wiedzy i Innowacji – miejsca skupiającego interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje w zakresie m.in. nauki, współpracy, innowacji oraz transferu technologii
 • Politechnika Warszawska – Kreatywny Semestr Projektowy
 • Politechnika ŁódzkaUtworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej – pierwszy, dwuletni etap działalności Centrum

KATEGORIA WSPÓŁPRACA

 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących
 • Fundacja Młodej Nauki – Polski MOOC
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – LEGO® Education Innovation Studio – unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki (LEIS-on-UAM)
 • Szkoła Główna Handlowa w WarszawieForum Dziekanatów

Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni podczas Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019, która odbędzie się 19 listopada w Warszawie. Konferencja będzie poświęcona praktycznym aspektom implementacji Ustawy 2.0 oraz zarządzaniu zmianą w szkołach wyższych. W jej trakcie zademonstrowane zostaną rozwiązania informatyczne i organizacyjne, usprawniające procesy realizowane w uczelniach. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Szczegółowe informacje i rejestracja: www.lumen.edu.pl.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie