Szkoły wyższe

Prof. Andrzej Sokala rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Opublikowano: 2020-03-12

forum akademickie
Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory rektora UMK na kadencję 2020–2024 odbyły się 12 marca. Zgodnie z ustawowymi wymogami nie mógł w nich wystartować obecny rektor, prof. Andrzej Tretyn, który kieruje uczelnią już drugą kadencję. Kandydatów można było zgłaszać do 18 lutego. W tym terminie do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej wpłynęły cztery zgłoszenia: trzy od grup senatorów i jedna od Rady Uczelni. Wszystkie dotyczyły tej samej osoby: prof. dr. hab. Andrzeja Sokali.

W głosowaniu 198 elektorów kandydaturę prof. Sokali poparło 181 z nich, przeciwko opowiedziało się dziesięciu, a pięciu wstrzymało się (oddano dwa głosy nieważne).

Prof. Andrzej Sokala urodził się w 1955 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Studia ukończył w 1978 r., stopień doktora uzyskał w 1989 roku, dziesięć lat później habilitował się, a w 2011 r. został profesorem. Zajmuje się prawem rzymskim oraz prawem wyborczym. Od 1981 roku jest zawodowo związany z Katedrą Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK, a od 2000 r. pełni funkcję jej kierownika. W 2008 r. został także kierownikiem Centrum Studiów Wyborczych na UMK. W latach 2005–2012 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. W marcu 2012 r. został wybrany na prorektora UMK ds. studenckich i polityki kadrowej. Stanowisko to zajmuje do dziś. W latach 1991–2004 był dyrektorem toruńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a w 2003 roku został członkiem Trybunału Stanu. Był także profesorem w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie