Szkoły wyższe

Prof. Piotr Wachowiak nowym rektorem SGH

Opublikowano: 2020-04-15

forum akademickie

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, został wybrany rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2020–2024. Zastąpi prof. Marka Rockiego, który na czele najbardziej prestiżowej polskiej uczelni ekonomicznej stał w sumie przez trzy kadencje.

Nowego rektora wybrano 15 kwietnia w głosowaniu elektronicznym. Wzięło w nim udział 205 osób (na 210 uprawnionych). Prof. Piotr Wachowiak otrzymał 181 głosów, a jego kontrkandydatka prof. Marzenna Weresa, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej – 21.

Rektor-elekt w tej kadencji pełni funkcję prorektora ds. nauki i zarządzania SGH. Kieruje Instytutem Zarządzania SGH. Jest członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Ukończył Wydział Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 28 lat związany z praktyką gospodarczą – pracował na stanowiskach kierowniczych, był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy oraz kanclerzem SGH.

Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Prowadzi badania naukowe na temat polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w tym zakresie.

Przewodniczy Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest członkiem kapituły Fundacji „Teraz Polska”, a także Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni. Założyciel i członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Przewodniczy Radzie Nauczycieli Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, jest sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości.

Nowy rektor stery uczelni przejmie 1 września z rąk prof. Marka Rockiego, który kieruje SGH już trzecią kadencję (w latach 1999–2005 i 2016–2020).

MK, źródło: SGH


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie