Życie akademickie

133 tys. Polaków skorzystało z programu Erasmus+

Opublikowano: 2019-03-11

forum akademickie

Ponad 133 tys. osób z Polski skorzystało z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ od momentu jego rozpoczęcia w 2014 roku. Jeśli chodzi o liczbę osób w nim biorących, nasz kraj znajduje się na 5. miejscu.

Dane przedstawił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. Wynika z nich, że z możliwości wyjazdu do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach programu Erasmus+ korzysta rocznie 15–16 tys. polskich studentów oraz 7–8,5 tys. pracowników uczelni. „Z uwagi na to, że umowy z uczelniami mogą być 16-miesięczne lub 24-miesięczne, rzeczywiste dane o liczbie zrealizowanych mobilności są dostępne po około dwóch latach” – zastrzegł Skuza.

Przywołał dane z 2016 roku, kiedy to zrealizowanych zostało 15 311 wyjazdów studenckich – było to około 100 wyjazdów więcej niż zaplanowano na etapie podpisywania umów z uczelniami. 51 proc. wyjeżdżających było na studiach drugiego stopnia, zaś najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów były: Hiszpania, Niemcy, Włochy, Portugalia i Francja. Jak wyliczał Skuza, program mobilności najpopularniejszy jest wśród studentów nauk humanistycznych (ponad 21 proc. wszystkich wyjazdów), kierunków związanych z biznesem i administracją (ponad 18 proc.), nauk technicznych – przemysł, budownictwo (ponad 16 proc.). Najmniejsze zainteresowanie programem wykazują m.in. studenci kierunków pedagogicznych (niecałe 1,5 proc.) i rolnictwa (niecałe 2 proc.).

Jeśli chodzi o wyjazdy pracowników, w 2016 roku na udział zdecydowało się 8467 osób zatrudnionych na polskich uczelniach. W tym przypadku było to aż 2,5 tys. osób więcej zaplanowano. Najczęściej wyjeżdżali oni do Hiszpanii, Włoch, Czech, Słowacji i Niemiec.

Skuza zwrócił uwagę, że jeśli porównać liczbę wyjazdów z Polski z przyjazdami na krajowe uczelnie, w przypadku studentów zachowana jest równowaga: na wspomniane ponad 15 tys. wyjazdów, decyzję o spędzeniu semestru studiów w Polsce podjęło 16 126 osób. Równowaga jest jednak zachwiana w przypadku pracowników uczelni – o ile bowiem na zagraniczne uczelni wyjechało ponad 8 tys. osób, to na polskie przyjechało znacznie mniej, bo 3511 osób.

Wiceminister podał również, że na koniec grudnia 2018 roku 305 uczelni spośród działających 387 w Polsce posiadało tzw. Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego, czyli dokument uprawniający do udziału w programie. „Każdego roku, mimo posiadania tej karty, ok. 10 proc. uczelni nie wnioskuje do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o realizację mobilności” – poinformował.

Zaznaczył, że decyzja o udziale w programie należy do uczelni i resort nauki nie ma na nią bezpośredniego wpływu – stara się jednak uczelnie do tego zachęcić. „Poprzez algorytm finansowania uczelni i naliczania subwencji są promowane jednostki, które mają wymianę międzynarodową – w tym wymianę międzynarodową studentów i doktorantów” – przypomniał.

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020, który stanowi kontynuację programu wymiany Erasmus, który został rozpoczęty w 1987 roku. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

Źródło: Nauka w Polsce

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie