Sprawy nauki

139. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN

Opublikowano: 2019-07-17

forum akademickie

27 czerwca 2019 roku, w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie odbyła się 139. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

Członkowie Akademii przyjęli roczne sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz sprawozdanie ze statutowej działalności Akademii w 2018 roku, przedstawione przez prof. Jerzego Duszyńskiego, pPrezesa PAN. Członkowie Zgromadzenia podjęli uchwałę w sprawie utworzenia komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023 i wskazania wydziałów Akademii, z którymi one współpracują. Referując projekt uchwały prof. Romuald Zabielski, wiceprezes PAN, poinformował uczestników sesji, że Prezydium PAN przyjęło nowy regulamin wyboru członków i organów komitetów naukowych PAN.

Prof. Andrzej Górski, przewodniczący Komisji ds. etyki w nauce, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w ubiegłym roku. Zwrócił uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce, które podkreślają znaczenie etyki w badaniach naukowych i działalności akademickiej. Komisja do spraw etyki w nauce w ciągu ośmiu lat swojej działalności wypracowała kilkanaście stanowisk dotyczących przestrzegania zasad etyk w badaniach naukowych i opracowała Kodeks etyki pracownika naukowego, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN.

Podczas sesji odbyły się wybory członków Akademii Młodych Uczonych, których kadencja rozpoczęła się 1 lipca 2019 r. Wybrano 17 członków AMU. Podczas zgromadzenia przedstawiono także sprawozdania przedstawicieli oddziałów PAN.

Po prezentacji prof. Pawła Rowińskiego, wiceprezesa PAN, odnoszącej się do wstępnych założeń systemowej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk odbyła się dyskusja z udziałem członków Akademii i dyrektorów instytutów PAN. W jej wyniku ustalono sposób dalszego procedowania. Prof. Rowiński zwrócił się do obecnych na sali o zgłaszanie elektronicznie uwag do przedstawionych propozycji do połowy września br.
Sesji towarzyszyła wystawa pt. Wystawy z różnych stron świata ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Wielka Brytania.

JK

(Źródło: PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie