Szkoły wyższe

Prof. Michał Jerzy Zasada nowym rektorem SGGW

Opublikowano: 2020-06-30

forum akademickie
Źródło: www.sggw.pl

Prof. Michał Jerzy Zasada, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, został wybrany na rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Będzie 22. osobą stojącą na czele tej uczelni. 

Wybory w SGGW odbyły się we wtorek 30 czerwca. Z uwagi na pandemię koronawirusa przeprowadzono je w trybie zdalnym. O reelekcję nie mógł się ubiegać urzędujący rektor prof. Wiesław Bielawski, który przekroczył już ustawowy limit wieku. Jego następcę wyłaniano z dwójki kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 192 spośród 200 uprawnionych elektorów. Największym poparciem obdarzono prof. Michała Zasadę, który otrzymał 146 głosów, podczas gdy na jego konkurentkę – prof. Wandę Olech-Piasecką, dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW – oddano 46 głosów.

Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada ur. się w 1969 r. we Wrocławiu. W 1993 roku ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1998 roku obronił rozprawę doktorską, dziesięć lat później uzyskał habilitację, a w 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk leśnych. Jego prace badawcze koncentrują się wokół urządzania lasu, modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, dendrometrii, zastosowania nowoczesnych technologii w inwentaryzacji lasu oraz systemów wspomagania decyzji w leśnictwie. Jest autorem 129 publikacji, w tym 50 w czasopismach indeksowanych w Web of Science (liczba cytowań – 535, indeks Hirsha = 13, sumaryczny IF >30).

W latach 2008–2012 był dziekanem Wydziału Leśnego (wcześniej pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki i prodziekana ds. nauki). W mijającej kadencji jest prorektorem ds. współpracy międzynarodowej.

Był kierownikiem, koordynatorem i głównym wykonawcą w 2 projektach zagranicznych, a także 3 krajowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR, w 7 tematach zleconych finansowanych przez Lasy Państwowe. Kierował 3 projektami dydaktycznymi i budowy potencjału (capacity building) w ramach Tempus, Erasmus+ i FSS.

Był 14-krotnym laureatem Nagrody Rektora SGGW za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jest członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe oraz członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk. Przez kilka lat był audytorem finansowym Europejskiego Instytutu Leśnego.

MK, źródło: SGGW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie