Szkoły wyższe

Nowa uczelnia katolicka w Warszawie

Opublikowano: 2020-10-09

forum akademickie

Swój pierwszy rok akademicki zainaugurowała 8 października Akademia Katolicka w Warszawie. Powstała na bazie Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Kardynał Kazimierz Nycz, ogłaszając powstanie Akademii Katolickiej w Warszawie, podkreślił, że nie jest to tylko zmiana kosmetyczna nazwy uczelni, ale uznanie dorobku oraz wyraz dojrzałości struktur dotychczasowego Papieskiego Wydziału Teologicznego z jego dwoma sekcjami Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum. Do tej pory współpracowały one w ramach jednego wydziału, teraz współtworzą Akademię Katolicką. Nowa uczelnia będzie posiadała trzy wydziały: teologiczny, nauk o sztuce oraz nauk społecznych. W bieżącym roku akademickim studia na niej podjęło 1300 osób.

– To znacznie szersze możliwości i horyzonty niż to było do tej pory – uważa kard. Nycz. Wyraził też życzenie, aby wraz z większą liczbą wydziałów Akademia Katolicka dorastała do szerokiej formuły studiów i propozycji dydaktycznych jak również rozwijała się w obszarze badań naukowych.

Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zapewnił, że nowa uczelnia chce służyć mieszkańcom stolicy, pomagać w znajdowaniu sensu życia, klucza do zrozumienia siebie i świata.

– Chcemy też podejmować debatę i współpracę z innymi uczelniami, których w samej tylko stolicy jest ponad dwadzieścia – zadeklarował.

O. Tomasz Ortmann SJ, przełożony Wielkopolsko-Mazowieckiej Prowincji Jezuitów, która wraz z Archidiecezją Warszawską jest organem założycielskim Akademii, zwrócił uwagę, że w Polsce, Kościele i świecie bardzo potrzebna jest refleksja nad tym, co dzieje się w polityce i społeczeństwie, dlatego wkładem jezuitów będzie wydział nauk społecznych i kierunek politologia na Akademii Katolickiej.

– To odpowiedź na wyzwanie, jakim jest potrzeba zgłębiania tej problematyki od strony katolickiej nauki społecznej – powiedział.

Obecnie na Akademii Katolickiej w Warszawie można studiować teologię – na tym kierunku uczelnia ma uprawnienia do nadawania tytułu magistra, doktora, doktora habilitowanego i profesora – oraz politologię. W ofercie są także studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne oraz cieszące się dużym zainteresowaniem kursy: Szkoła Biblijna, Studium Duchowości, Akademia Dziennikarstwa czy Teologia dla zabieganych. Uczelnia proponuje również spotkania z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, w których dotychczas uczestniczyło jednorazowo ok. 400–500 osób.

Akademia Katolicka w Warszawie została erygowana za zgodą Stolicy Apostolskiej dekretem kard. Kazimierza Nycza z dnia 15 sierpnia 2020 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w setną rocznicę Cudu nad Wisłą. Nowa uczelnia będzie kontynuowała dzieło Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, obu jego sekcji: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum. Metropolita warszawski w dekrecie erygującym nową uczelnię przypomina, że zadaniem instytucji akademickich jest prowadzenie pogłębionych badań w zakresie dyscyplin teologicznych, filozoficznych, jak również prawnych i historycznych. Zwraca uwagę, że również inne gałęzie nauki – zwłaszcza nauki o człowieku oraz o literaturze – mogą być przydatne w lepszym zrozumieniu Objawienia chrześcijańskiego oraz w skuteczniejszym prowadzeniu dzieła ewangelizacji, dlatego na Akademii Katolickiej będzie można studiować oprócz teologii, również inne kierunki. Kard. Nycz podkreśla też, że zadaniem kościelnych uczelni jest przygotowanie duchownych i świeckich do jak najlepszego wypełniania właściwych im zadań apostolskich.

źródło: KAI


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie