Nagrody

Przyznano Złote Hipolity

Opublikowano: 2020-10-16

forum akademickie
Źródło: www.thc.org.pl

Cztery osoby związane ze środowiskiem akademickim zostały uhonorowane Złotymi Hipolitami, najcenniejszymi wyróżnieniami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Statuetki przyznawane są ludziom, których postawa odznacza się szacunkiem dla pracy i tradycji pozytywistycznych oraz wartości patriotycznych. Laureaci zyskują godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”. Przez 20 lat Złotymi Hipolitami uhonorowano 144 osobistości ze świata nauki, mediów, biznesu, kultury, sztuki i duchowieństwa, którzy swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisały się w świadomości społecznej. W jubileuszowej edycji uhonorowano osiem osób, w tym cztery wywodzące się ze świata nauki:

  • prof. Stefana Jurgę – fizyka, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1996–2002, od 2010 roku dyrektora stworzonego przez siebie interdyscyplinarnego Centrum NanoBioMedycznego UAM. Znacząco przyczynił się do powstania kampusu uniwersyteckiego na Morasku, Collegium Polonicum w Słubicach nad Odrą oraz Kolegium Europejskiego w Gnieźnie. Prowadzi badania naukowe w obszarze nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych w zakresie nanonauki i nanotechnologii. Jego prace dotyczą nanomateriałów, nanostruktur i nanokompozytów do multimodalnych zastosowań w naukach materiałowych, biomedycynie, ochronie środowiska;

 

  • prof. Witolda Modzelewskiego – prawnika, wiceministra finansów w latach 1992–1996, nauczyciela akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego, niekwestionowanym autorytetem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Od 1996 roku jest prezesem Instytutu Studiów Podatkowych;

 

  • prof. Andrzeja Nowaka – historyka, sowietologa, publicystę, nauczyciela akademickiego, kierownika Zakładu Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora zwyczajnego w Instytucie Historii PAN, członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX–XX wieku. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich. Autor wielotomowych Dziejów Polski;

 

  • prof. Hannę Suchocką – polityka, prawnika, nauczyciela akademickiego, premiera RP w latach 1992–1993. Od 1988 do 1992 roku była wykładowcą Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 roku została adiunktem w Centrum Praw Człowieka Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 2015 do 2018 roku kierowała Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Oprócz nich wyróżniono: Jana A.P. Kaczmarka – kompozytora, autora muzyki do filmów i spektakli teatralnych, Emiliana Kamińskiego – aktora i reżysera, wokalistę, pisarza, abp. Wojciecha Polaka – metropolitę gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, prof. Ewę Wycichowską – tancerkę, choreografa, pedagoga, menadżera kultury, dyrektor Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego w latach 1988–2016.

Z uwagi na sytuacją epidemiczną tegoroczną Galę „Złote Hipolity 2020”, podczas której zostaną wręczone statuetki, przełożono na 5 grudnia. Odbędzie się w Sali Lubrańskiego UAM.

Laureatów do nagrody zgłaszają osoby zaufania publicznego oraz kapituła, która jest powoływana każdego roku. Przewodniczy jej z reguły rektor jednej z poznańskich uczelni (w tym roku prof. Jan Pikul – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). Składa się zawsze z jedenastu osób i nie przeprowadza nad żadną propozycją głosowania – każdy laureat wyróżniony statuetką musi uzyskać pełen konsensus wśród członków kapituły.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego powstało w 2000 roku w Poznaniu. Propaguje pozytywistyczne tradycje pracy organicznej oraz upowszechnia wiedzę o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego. Co roku przyznaje nagrodę Złotego Hipolita.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie