Sprawy nauki

1,7 mld zł dla innowatorów. 600 mln zł na innowacje na Mazowszu

Opublikowano: 2019-08-22

forum akademickie
Źródło: www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Dzięki nowej inicjatywie – „Ścieżce dla Mazowsza” – wsparcie z agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego otrzymają również projekty B+R realizowane w województwie mazowieckim. Na wsparcie nowatorskich projektów NCBR przeznacza łącznie 1,7 mld zł.

– Korzystamy z każdej możliwości i różnych instrumentów prawnych, podatkowych i finansowych by skutecznie wspierać polskich przedsiębiorców i naukowców. Ogłaszane przez NCBR konkursy to nie tylko strumień pieniędzy dla innowatorów, w tym dzięki naszym staraniom także 600 mln zł dla przedsiębiorców z samego Mazowsza. To przede wszystkim szansa na realizację ciekawych i ambitnych projektów, które zmieniają na lepsze nasze otoczenie. Innowacyjność, nawet jeśli wydaje nam się abstrakcyjnym pojęciem, oznacza konkretne zmiany w życiu ludzi w różnych dziedzinach, na przykład w zdrowiu, finansach, transporcie czy prowadzeniu biznesu – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wspieranie innowacyjności to jeden z głównych priorytetów polityki spójności. Dotyczy to również finansowania prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. W Programie Inteligentny Rozwój mamy podpisanych ponad 5 tysięcy umów, w ramach których przedsiębiorcy rozwijają i komercjalizują nowe rozwiązania, pomysły i idee. Ogłaszane przez NCBR nowe konkursy są nie tylko elementem innowacyjnego ekosystemu, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sięgnąć po kolejną pulę unijnych środków, ale również jednym z narzędzi, pozwalających aby polska gospodarka nadal zmierzała w kierunku modelu inteligentnej gospodarki opartej na wiedzy, kreatywności i współpracy różnych sektorów – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Szybkie wsparcie: 600 mln zł na B+R na Mazowszu

Nabór wniosków w nowym konkursie NCBR rozpocznie się już 23 sierpnia i będzie trwał do 23 września. O wsparcie projektów B+R w „Ścieżce dla Mazowsza” będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. W konkursie będą mogły wziąć udział również konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostki naukowej, przy czym liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. „Ścieżka dla Mazowsza” jest więc w swoich głównych założeniach zbliżona do „Szybkiej Ścieżki”, jednak ocenie będzie podlegać w niej mniej kryteriów, co jest kolejnym udogodnieniem wprowadzonym przez NCBR.

Podejmujemy działania, których celem jest zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i poprawa jakości życia społeczeństwa. Staramy się przy tym nie tylko zapewniać finansowanie nowatorskim projektom, ale zachęcać przedsiębiorców i naukowców do aktywności wszędzie tam, gdzie znajduje się potencjał. Tegoroczne, nowe konkursy NCBR są tego najlepszym przykładem. Będziemy sukcesywnie zwiększać nasze zaangażowanie w tworzenie atrakcyjnych warunków do tworzenia innowacji w obiecujących dziedzinach i branżach
– mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Popularny konkurs, atrakcyjne warunki

NCBR ogłosiło także kolejny konkurs swojego flagowego programu służącego wsparciu innowacyjnych projektów. O dofinansowanie w „Szybkiej Ścieżce”, realizowanej w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR), będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa każdej wielkości (mikro, małe, średnie i duże), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Budżet tego konkursu to 1,1 mld zł.

Atrakcyjna formuła i minimum formalności w konkursie przekładają się na ogromne zainteresowanie „Szybką Ścieżką” tylko w 2018 roku w 5 konkursach tego programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Program jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem dofinansowania nowatorskich projektów w kraju.

Jednym z beneficjentów „Szybkiej Ścieżki”, który uzyskał dofinansowanie na realizację projektu na terenie województwa mazowieckiego jest firma Adamed. Uzyskała prawie 26 mln zł na opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu.

NCBR wspierając odważne i nowatorskie projekty B+R zarówno Adamedu, jak i innych przedsiębiorstw, wniósł ogromny wkład w zachodzące w polskiej nauce i gospodarce pozytywne zmiany. Polska gospodarka nieprzerwanie przesuwa punkt ciężkości swojego rozwoju na wiedzę, co przyczynia się do zwiększania jej znaczenia na rynkach międzynarodowych. Adamed, dzięki współpracy z NCBR wspierającej naszą działalność R&D, jest dziś strategicznym partnerem polskiej gospodarki – mówi Paweł Roszczyk, członek zarządu Adamedu.

Podczas konferencji w siedzibie Adamedu poświęconej „Ścieżce dla Mazowsza” oraz „Szybkiej Ścieżce” z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina zaprezentowano także inne projekty B+R realizowane w woj. mazowieckim, takie jak:

opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego (pomidora łowickiego) o pożądanych właściwościach przystosowanej do polskich warunków klimatycznych oraz ulepszonej technologii jego uprawy;

stworzenie technologii zbliżeniowych płatności mobilnych przeznaczonej dla sprzedawców, agentów rozliczeniowych, instytucji finansowych i konsumentów dysponujących dowolnym urządzeniem mobilnym;

opracowanie innowacyjnej przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora transportu szynowego stanowiącej energooszczędny system zasilania pojazdów;

stworzenie rozwiązania do robotyzacji procesów biznesowych opartych o tekst z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i głębokich sieci neuronowych.

Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, które chciałyby skorzystać ze wsparcia NCBR w ramach „Szybkiej Ścieżki”, już niebawem będą mogły ubiegać się o dofinansowanie: nabór wniosków
w ogłoszonym właśnie konkursie rozpocznie się 16 września i potrwa do 16 grudnia.

Więcej informacji o konkursach „Szybka Ścieżka” oraz „Ścieżka dla Mazowsza” dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.

NCBR


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie