Szkoły wyższe

20-lecie Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Opublikowano: 2019-06-11

forum akademickie

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obchodzi swoje 20-lecie. Co roku przyjmuje około 1300 studentów, którzy mogą kształcić się na pięciu kierunkach.

To czwarty pod względem stażu wydział na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Starsze są tylko I Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz II Wydział Lekarski. Wydział Nauki o Zdrowiu to także jeden z dwóch największych na uczelni – co roku przyjmuje około 1300 studentów.

– Jednostka pełni bardzo ważną rolę w strukturach naszego uniwersytetu oraz przynosi prestiż, zajmując wysokie pozycje w uczelnianych i ogólnopolskich rankingach – podkreśla prof. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Wydział Nauki o Zdrowiu wyróżnia się przede wszystkim ogromną różnorodnością. Do momentu jego powstania w 2000 roku, tradycyjnie od kilkudziesięciu lat, wydziały Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego były monolitami, w których kształcenie odbywało się zwykle na jednym kierunku studiów, np. na kierunku lekarskim, stomatologii czy farmacji. Nasz Wydział z założenia i od samego początku był multidyscyplinarny, oferując kształcenie na dietetyce, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym oraz zdrowiu publicznym. Myślę, że interdyscyplinarność WNoZ-u wpłynęła również pozytywnie na rozwój pozostałych wydziałów WUM oraz oczywiście na postawy studentów całej Uczelni” – zaznacza prof. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu.

W rankingu 100 liderów naukowych WUM w latach 2016–2018 znalazło się dziewięciu naukowców WNoZ. Najwyżej, na 11. miejscu, sklasyfikowano dr. hab. Łukasza Czyżewskiego z Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego. Ponadto: 24. – dr hab. Aleksandra Czerw (kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego), 28. – prof. Bolesław Samoliński (kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii), 39. – dr hab. Joanna Gotlib (kierownik Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu), 51. – dr hab. Robert Gałązkowski (kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego), 53. – dr hab. Mariusz Panczyk (Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu), 63. – prof. Andrzej Deptała (kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej), 65. – prof. Agata Szulc (kierownik Kliniki Psychiatrii), 97. – dr Maria Sobol (Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka).

W gronie stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i polskim systemie ochrony zdrowia, ogłoszonych w rankingu „Pulsu Medycyny” w kategorii system ochrony zdrowia miejsce w połowie stawki zajął dr Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowego Zakładu Higieny, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego WNoZ, zaś w kategorii medycyna na 97. miejscu uplasowała się prof. Agata Szulc – prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrycznej WNoZ.

Sukcesy odnoszą także studenci wydziału. W ub. roku laureatką międzynarodowego konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii – Queen Silvia Nursing Award została Paulina Pergoł, kształcąca się na I roku studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Jej pomysł „Listy od przyjaciela” polega na wymianie korespondencji z seniorami przebywającymi w domach opieki społecznej lub domach spokojnej starości.

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM kształci studentów na 5 kierunkach studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne. Nauczanie realizowane jest w systemie dwustopniowym i w dwóch trybach stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Dysponuje najbogatszą ofertą kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w uczelniach medycznych w kraju. Posiada uprawnienia do nadawania stopni: doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, doktora nauk o zdrowiu, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

MK, Klaudia Wendycz, źródło: WUM

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie