Sprawy nauki

22 projekty dofinansowane w programie „Dialog”

Opublikowano: 2019-01-02

forum akademickie

22 projekty na łączną sumę blisko 17 mln zł znalazły się na najnowszej liście beneficjentów programu „Dialog“ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Dialog” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: doskonałość naukowa, nauka dla innowacyjności oraz humanistyka dla rozwoju. Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki i sferze społeczno-gospodarczej. Program ma wspierać działania zmierzające do wdrażania rozwiązań podwyższających jakość i konkurencyjność badań naukowych, pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką, a także wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych. Granty, o które aplikować mogą jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki oraz konsorcja, opiewają na kwoty od 100 tys. do 2 mln zł.

W tej edycji udzielono wsparcia finansowego 22 przedsięwzięciom. Najwięcej – po cztery – otrzymały uniwersytety: Warszawski i Jagielloński. Najwyższe dofinansowanie, w kwocie blisko 2 mln zł, otrzymało Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na projekt ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”. Jego efektem ma być powstanie instytucji, w której odbywać się będą interdyscyplinarne i międzynarodowe badania nad dziedzictwem kulturowym. Naukowcy będą wykorzystywać najnowocześniejsze metody prac przy równoczesnym czerpaniu z zasobów zgromadzonych przez kilkadziesiąt lat w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Nową jakością w polskich badaniach nad przeszłością będzie wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), która umożliwi zdalne „zwiedzanie” dwóch nubijskich klasztorów chrześcijańskich w Sudanie o szczególnie wysokiej wartości historycznej i artystycznej – w Dongoli oraz w Ghazali. Działanie to pozwoli także otworzyć humanistykę na współpracę z otoczeniem biznesowym – równocześnie obejmuje angażowanie społeczności lokalnej (pilotażowo mieszkańców el-Ghaddar) w zarządzanie dziedzictwem kulturowym i rozwój gospodarki w regionie. CAŚ UW wykorzysta także gromadzoną przez dziesięciolecia dokumentację archeologiczną, przede wszystkim zasoby wizualne. Powstanie nowoczesne, sprawnie zarządzane repozytorium o szerokim dostępie. Pozwoli to nie tylko na zaprezentowanie zbiorów wizualnych, lecz także na ich wtórne udostępnienie. Przedsięwzięcie potrwa 24 miesiące.

Źródło: UW, UJ

Lista projektów programu  „Dialog” zakwalifikowanych do finansowania

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie