Badania

24 konsorcja z dofinansowaniem w programie Inkubator Innowacyjności 2.0

Opublikowano: 2019-04-02

forum akademickie

24 wnioskodawców prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym otrzymało dofinansowanie w tegorocznej edycji programu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Na wsparcie mogą liczyć podmioty prowadzące aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Środki mogą służyć realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania tych wyników na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

Finansowanie udzielane jest uczelniom i ich spółkom celowym lub konsorcjom utworzonym przez uczelnie, spółkom celowym uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych. Dotyczy m.in. prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł; przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej; inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”; zarządzania portfelem technologii oraz działalności Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Wśród 24 laureatów tegorocznej edycji najwyższe oceny zespołu rekomendującego otrzymały konsorcja, których liderami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska i Politechnika Wrocławska.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie