Życie akademickie

25. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich “Między drukiem a siecią”

Opublikowano: 05.09.2017

forum akademickie

W dniach 5-8 września br. odbywa się w Lublinie 25. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich. Ponad 80 uczestników z całej Polski (przedstawicieli czasopism, portali i wydawnictw uczelnianych) będzie obradowało pod hasłem „Między drukiem a siecią”.

Rozpoczynamy we wtorek 5 września o godz. 15.00 w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS (ul. Radziszewskiego 16) sesją „Akademicki Lublin”, podczas której przedstawiciele władz miasta opowiedzą o miejscu instytucji akademickich i naukowych w strategii rozwoju Lublina, a reprezentanci władz lubelskich uczelni publicznych przedstawią krótko swoje uczelnie. Towarzyszyć im będą naukowcy, którzy swoje badania zaprezentują w formie FAMELAB-ów.

W środę (6.09.2017 r.) o godz. 9.00 w tym samym miejscu odbędzie się debata panelowa poświęcona roli czasopism w komunikacji wewnętrznej uczelni, innych zadaniach czasopism, sposobom ich funkcjonowania w druku i internecie oraz wyzwaniom, które przed czasopismami otworzył Internet. Pozostałe sesje – w środę w Chatce Żaka UMCS, a w czwartek (7.09.2017 r.) w Centrum Transferu Wiedzy KUL, mają charakter szkoleniowy i dotyczyć będą zagadnień graficznych, prawa autorskiego, problemów językowych, nieuczciwości akademickiej oraz możliwości uzyskiwania przez autorów prac naukowych należnych im honorariów wynikających z eksploatacji praw autorskich przez firmy reprograficzne.

Spotkania redaktorów czasopism uczelnianych są organizowane od 25 lat. Pierwsze – pod hasłem „Konfrontacje Gazet Akademickich”- odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim w 1993 r. Kolejne spotkania były organizowane przez redaktorów czasopism uczelni z różnych ośrodków akademickich w kraju. W Lublinie tego typu konferencja miała miejsce w 1996 r., a była zorganizowana przez redaktorów „Wiadomości Uniwersyteckich” UMCS i „Przeglądu Uniwersyteckiego” KUL.

Organizatorami tegorocznej konferencji są: Fundacja Forum Akademickie, wydawca miesięcznika „Forum Akademickie” i Urząd Miasta Lublin wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Patronat honorowy nad konferencja objął dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, a patronat merytoryczny rektorzy uczelni, które są organizatorami konferencji.

Aneta Adamska

Program obrad konferencji

Komentarze (1)

  1. Redaktor Naczelny czasopisma "Automation in Construction" napisał(a):

    Szkoda, że dowiaduję się o tym dopiero dzisiaj, w dniu rozpoczęcia konferencji. Jest co najmniej kilku Polaków-redaktorów czasopism międzynarodowych o wysokiej punktacji, wśród nich także ja, którzy na co dzień pracują poza Krajem. Te osoby mogłyby prawdopodobnie wnieść wiele nowych wątków do prowadzonych dyskusji i doradzić, jak należy skutecznie wprowadzać czasopisma krajowe, także uczelniane, do prestiżowych baz danych takich jak ISI Web of Science i inne.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie