Sprawy nauki

20 maja w Gdyni NKN Forum o kształceniu i ewaluacji

Opublikowano: 2019-04-26

forum akademickie

Kształcenie na poziomie wyższym i jego ewaluacja – to główne tematy najbliższej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach NKN Forum. Spotkanie odbędzie się 20 maja w Gdyni.

Ustawa 2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, resort nauki organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach NKN Forum. Pierwsza odbyła się 18 lutego w Łodzi i dotyczyła uczelnianych statutów. Przedmiotem kolejnej, 20 marca w Toruniu, były szkoły doktorskie, czyli nowa forma kształcenia doktorantów.

20 maja 2019 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dojdzie do trzeciej z cyklu debaty, której tematem jest kształcenie na poziomie wyższym. Dyskusja koncentrować się będzie przede wszystkim wokół dwóch kluczowych obszarów: wymagań i szans, jakie przed procesem kształcenia na uczelniach stawiają przepisy Konstytucji dla Nauki oraz problematyce ewaluacji kształcenia w różnych typach uczelni w Polsce.

W programie przewidziano trzy sesje: „Jakość kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego – rozwiązania prawne i organizacyjne”, „Kształcenie interdyscyplinarne, dualne, joint programmes, e-learning szansą dla rozwoju uczelni – teoria czy praktyka” oraz podsumowującą część seminaryjną.

Organizatorzy przyjęli zasadę, że to uczelnie zgłaszają uczestników debaty. Rozesłano już zaproszenia do rektorów uczelni publicznych i niepublicznych z linkiem umożliwiającym zgłoszenie przedstawicieli uczelni. Oprócz przedstawicieli władz i osób odpowiedzialnych za organizację kształcenia, możliwe jest wydelegowanie również reprezentantów studentów. Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej został partnerem debaty.

Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

Program debaty w Gdyni

  • Kontakt z organizatorami: nknforum@amw.gdynia.pl
  • Sprawy merytoryczne: +48 502 760 252
  • Sprawy organizacyjne: +48 667 235 180 | +48 606 885 499

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie