Sprawy nauki

4 granty z NCN dla badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku

Opublikowano: 17.11.2017

forum akademickie

4 granty o łącznej wartości ponad 3,5 mln zł otrzymali naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Dzięki nim zrealizowane zostaną badania z dziedziny chemii, fizyki i historii.

Dr hab. Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki otrzyma 1 155 000 zł na projekt „Ultraszybka dynamika w magnetoplazmonicznych strukturach periodycznych”.

2 granty trafią do pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Dr hab. Marcie Płońskiej-Brzezińskiej NCN przyznał 1 193 880 zł na badania syntezy porowatych materiałów nanokompozytowych, ich właściwości fizykochemicznych oraz zastosowania w elektrochemii. Z kolei dr hab. Paweł Rodziewicz będzie realizował projekt „Charakterystyka oddziaływań pomiędzy, zatopionymi w Bałtyku, bojowymi środkami trującymi a wodą za pomocą badań eksperymentalnych oraz obliczeń z pierwszych zasad”. Wysokość jego grantu to 579 000 zł.

„Liga Kobiet w ternie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945-1989)” – to tytuł projektu dr hab. Małgorzaty Dajnowicz z Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Na jego realizację badaczka otrzyma 595 280 zł.

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy – OPUS i PRELUDIUM. W sumie wpłynęło na nie 3011 wniosków, z czego do finansowania skierowano 803 projekty.

Szczegóły na stronie internetowej NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-11-15-wyniki-opus13-preludium13?language=pl

Katarzyna Dziedzik

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie