Sprawy nauki

45 mln zł na stypendia i staże naukowe

Opublikowano: 2016-12-21

forum akademickie

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 r.

Międzynarodowe doświadczenie na każdym etapie kariery

W grudniu obok znanego już konkursu ETIUDA, przeznaczonego dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, po raz pierwszy ruszą dwa nowe konkursy NCN: zastępująca dawny ministerialny program Iuventus Plus SONATINA oraz prowadzona w ramach programu Fellowship to visit ERC grantee UWERTURA. W kwietniu 2017 r. rozpocznie się natomiast ciągły nabór do trzeciej nowości w ofercie NCN: konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe.

– Ogłaszane w grudniu konkursy koncentrują się na nawiązywaniu współpracy między polskimi badaczami a zagranicznymi ośrodkami – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.– W dzisiejszych czasach niezbędne jest budowanie swojego CV już na początkowych etapach kariery naukowej. Jednym z jej najistotniejszych elementów jest mobilność i doświadczenie zdobyte w najlepszych ośrodkach naukowych za granicą. Nie mam wątpliwości, że w przyszłości kadra naukowa w Polsce musi być w pierwszej kolejności oparta na takich właśnie osobach.

Programy stażowe: ETIUDA, SONATINA, UWERTURA

ETIUDA 5 to konkurs przeznaczony na stypendia doktorskie. Doktoranci przygotowujący swoją rozprawę doktorską mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 4,5 tys. miesięcznie, a także odbyć staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet piątej edycji wyniesie 10 mln zł.

Do konkursu SONATINA 1 mogą przystąpić badacze do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach programu finansowane będzie pełnoetatowe zatrudnienie laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacja projektu badawczego, a także staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy. Łączny budżet konkursu wyniesie 30 mln zł.

UWERTURA 1 to konkurs dla bardziej doświadczonych naukowców, którzy mają co najmniej tytuł doktora i realizowali już projekt badawczy finansowany przez NCN na stanowisku kierownika. Celem programu jest wsparcie polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów ERC. Aby zdobyć niezbędne doświadczenie polscy badacze odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji. Budżet konkursu wyniesie 5 mln zł.

MINIATURA, czyli „małe granty”

Ostatni z nowych konkursów, MINIATURA, umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne. Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN.

– Realizacja „małego grantu” ułatwi starania o pozyskanie środków na większe przedsięwzięcia tym naukowcom, którzy nie mieli okazji kierować własnym projektem grantowym na wcześniejszych etapach kariery – komentuje prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN. – Konkurs może być szczególnie przydatny dla osób z mniejszych ośrodków akademickich, gdzie trudniej o wsparcie instytucjonalne przy zdobywaniu funduszy na badania. W ten sposób chcemy poszerzyć grono osób korzystających z finansowania badań naukowych w ramach systemu grantowego.

Laureaci otrzymają na swoje projekty od 5 tys. zł do 50 tys. zł. Nabór wniosków będzie ciągły, a procedura oceny uproszczona, dzięki czemu czas wydania decyzji o finansowaniu skróci się do trzech miesięcy. Budżet zaplanowano na 20 mln zł.

Wnioski do konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1 należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 marca 2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone do września 2017 r. Nabór wniosków w konkursie MINIATURA rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r. Od grudniowej edycji wnioski konkursowe we wszystkich konkurach NCN będą składane wyłącznie drogą elektroniczną.

NCN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie