Instytuty naukowe

50 lat tradycji Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej

Opublikowano: 2019-08-21

forum akademickie

Początki Instytutu jako jednostki badawczo-rozwojowej związanej z techniką medyczną sięgają 1969 roku. Został wtedy utworzony w Zabrzu Śląski Ośrodek Techniki Medycznej ŚOTM. Ośrodek ten posiadał status przedsiębiorstwa doświadczalnego, zajmującego się projektowaniem, rozwojem i produkcją małoseryjną aparatury medycznej.

W 1977 roku na bazie Śląskiego Ośrodka Techniki Medycznej utworzone zostały dwie niezależne jednostki: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Aparatury Medycznej OBREAM – jednostka badawczo-rozwojowa oraz Zakłady Elektronicznej Aparatury Medycznej TEMED – jednostka produkcyjna. W wyniku znacznego rozszerzenia zakresu działalności naukowo-badawczej i rozwojowej OBREAM w 1995 roku został przekształcony w Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM. Obecnie jest jedynym instytutem badawczym w Polsce działającym w obszarze techniki medycznej. W 2019 roku Instytut został włączony do Sieci Badawczej Łukasiewicz.

JK

(Źródło: SBŁ ITAM)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie