Sprawy nauki

Instytut Biotechnologii Medycznej

Opublikowano: 28.12.2017

forum akademickie
Fot. KPRM. Źródło: http://www.nauka.gov.pl

27 grudnia 2017 r. Jarosław Gowin w obecności premiera Mateusza Morawieckiego przedstawił koncepcje utworzenia instytutu Biotechnologii Medycznej(IB-Med.), na którego powstanie rząd przeznacza pół miliarda złotych. Dzięki temu Polska ma szansę stać się wiodącym rynkiem farmakologiczno-medycznym na świecie.

Branża biomedyczna rozwija się na świecie niezwykle dynamicznie. Polska ma także osiągnięcia w tworzeniu nowych leków, m.in. przeciwnowotworowych. Opracowanie technologii to jedna sprawa, a drogie badania kliniczne to druga. IBMed ma rozwiązać ten problem. Państwo zainwestuje środki w rozwój innowacyjnych produktów, a także metod diagnostycznych i leczniczych.

W ramach podległej MNISW organizacji badawczej Wrocławskie Centrum Badań EIT+, posiadającej jedną z najbardziej kompleksowych infrastruktur badawczych w Europie, powstanie instytucja grupująca najlepsze zespoły badawcze w kraju. Na czele każdej z wybranych grup stanie lider naukowy z sukcesami o znaczeniu międzynarodowym – wybrany w konkursie otwartym. On będzie kompletował zespół i prowadził badania. Efekty prac będą komercjalizowane, czym zajmie się zespół transferu technologii i dyrektor do spraw wdrożeń. W skład grupy zarządzającej własnością intelektualną wejdą osoby z doświadczeniem rynkowym, a więc np. analitycy funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich czy rzecznicy patentowi. Dzięki temu pełniej zostanie wykorzystany potencjał polskiej biotechnologii medycznej. Obsługę w zakresie zarządzania własnością intelektualną mają zapewnić eksperci z rynku europejskiego.

Środki na pracę zespołów będą przeznaczane selektywnie, w 5-letnich cyklach. Ma to być jednak, jak zapewnia resort nauki, nowa filozofia finansowania. Pieniądze będą bowiem przypisane do lidera zespołu badawczego, a nie do projektu. Dzięki temu lider otrzyma skuteczniejsze narzędzia i będzie bardziej elastyczny, nie będąc związany ze ścisłym harmonogramem prac. Liderzy naukowi wraz ze swoimi zespołami będą pracować w swoich macierzystych jednostkach naukowych. Zatem środników nie pochłonie inwestowanie w nową infrastrukturę – siedziba, laboratoria – będą zasilać jedynie prace badawczą.

Zyski z wdrożeń dzielone będą między instytutem a jednostką macierzystą zespołów, a większość z nich będzie przeznaczana na kolejne badania grupy. W ten sposób, jak ocenia to premier i szef resortu nauki, zainwestowane przez państwo 0,5 mld zł ulegnie zwielokrotnieniu i będzie napędzało rynek B+R w obszarze biotechnologii i farmakologii. Dzięki tej filozofii dobre zespoły, które potrafią doprowadzić badania od pomysłu do fazy wdrożenia, będą zyskiwały jeszcze lepsze finansowanie swoich prac, a także zyskają w postaci zakładanych start-upów i spółek.

Jk

(źródło: MNiSW)

Komentarze (1)

  1. NJJ pisze:

    EIT+ RATOWANIE NIEBOSZCZYKA ZADŁUŻONEGO NA 400MLN ?
    ALE ŚCIEMA


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie