Instytuty naukowe

65 lat Instytutu Transportu Samochodowego

Opublikowano: 11.07.2017

forum akademickie

4 lipca 2017 roku z okazji 65-lecia działalności Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie odbyło się w jego siedzibie uroczyste posiedzenie Rady Naukowej ITS.

ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku.  Istotą jego działania są wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące ekonomikę i organizację transportu, certyfikacje, telematykę, psychologię, badania: dopuszczające pojazdy do ruchu, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Instytut realizuje także przedsięwzięcia, związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

JK

(źródło: ITS)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie