Instytuty naukowe

65 lat Instytutu Transportu Samochodowego

Opublikowano: 11.07.2017

forum akademickie

4 lipca 2017 roku z okazji 65-lecia działalności Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie odbyło się w jego siedzibie uroczyste posiedzenie Rady Naukowej ITS.

ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku.  Istotą jego działania są wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące ekonomikę i organizację transportu, certyfikacje, telematykę, psychologię, badania: dopuszczające pojazdy do ruchu, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Instytut realizuje także przedsięwzięcia, związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

JK

(źródło: ITS)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie