Instytuty naukowe

UAM otwiera Polski Instytut Archeologiczny w Atenach

Opublikowano: 2019-06-03

forum akademickie
Fot. Maria Pappa

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu otwiera w Atenach Polski Instytut Archeologiczny. Jego zadaniem będzie reprezentowanie przed greckimi władzami wszystkich polskich naukowców, którzy zamierzają prowadzić swoje badania w tym kraju. To pierwsza stała polska placówka tego typu w Grecji.

O powołanie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach naukowcy starali się od przeszło ćwierć wieku. Do tej pory Polacy nie mogli samodzielnie prowadzić wykopalisk na terenie tego kraju. Jeśli chodzi o projekty badawcze w Grecji, polscy badacze byli dotychczas jedynie współuczestnikami, a nie inicjatorami i głównymi wykonawcami. Powołany właśnie do życia Polski Instytut Archeologiczny w Atenach jest jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego zadaniem jest reprezentowanie przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, którzy zamierzają prowadzić swoje badania naukowe w tym kraju.

– Instytut ma być swoistą ambasadą nauki i kultury polskiej w Grecji – mówi dyrektor nowo powołanej placówki, prof. Janusz Czebreszuk z Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu.

Jak dodaje, powołanie takiej placówki jest  szczególnie istotne dla archeologów, ponieważ zgodnie z greckim prawem samodzielne wykopaliska lub inne badania terenowe może prowadzić tam obcokrajowiec, którego kraj otworzył w Atenach własny instytut badawczy. Niemniej jednak także dla innych naukowców (historyków, historyków sztuki, bizantynistów, filologów klasycznych i in.) istnienie takiej jednostki otwiera nowe perspektywy rozwoju własnych badań. Jej strukturę tworzą: dyrektor, Rada Naukowa, w której zasiądą naukowcy, również obcokrajowcy, z zadaniem wyznaczenia priorytetowych kierunków badawczych, i Rada Partnerów, w skład której wchodzą przedstawiciele innych instytucji naukowych, wspomagających organizacyjnie UAM. Są to: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Warszawski.

– Struktura jest otwarta na nowych uczestników, którzy mogą zgłaszać do niej akces – mówi prof. Czebreszuk.

Polski instytut – podobnie jak inne zagraniczne placówki tego typu w Atenach – będzie dysponować pulą 6 licencji na badania. W ramach trzech z nich będzie można prowadzić wykopaliska archeologiczne.

Roczny koszt utrzymania placówki szacowany jest na niespełna 100 tys. zł. Zakup nieruchomości, w której usytuowana będzie siedziba instytutu, został sfinansowany ze środków resortu nauki.  Znajdą się tam m.in. biblioteka (z odpowiednią przestrzenią na odbywanie sympozjów naukowych), administracja i pokoje gościnne. Instytut mieścić się będzie w centrum Aten. To już trzecia, działająca całorocznie, polska zagraniczna placówka badawcza skoncentrowana na archeologii. Wcześniej otwarto kairską stację badawczą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i zlokalizowane w Cuzco w Peru Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: Nauka w Polsce, UAM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie