Nagrody

Absolwentka z UWM z nagrodą dla młodych naukowców

Opublikowano: 2019-11-28

forum akademickie
Źródło: www.uwm.edu.pl

Dr Karolina Nowak, absolwentka ochrony środowiska na Wydziale Kształtowaniu Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, obecnie postdoc na Wydziale Geobiotechnologii na Politechnice w Berlinie otrzymała nagrodę LRI Innovative Science w wysokości 100 tys. euro.

To jedna z największych w Europie dotacji na badania dla początkujących naukowców. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Brukseli podczas 21. dorocznych warsztatów Cefic Long-Range Research Initiative (LRI).

Zwycięskie badania dr Nowak mają na celu opracowanie szybkiej i opłacalnej metody badań przesiewowych do testowania trwałości chemikaliów w złożonych środowiskach. Substancja chemiczna jest trwała, gdy mineralizacja jest mała, a ilość pozostałości nieekstrahowalnych (NER) jest duża. NER mogą być toksycznymi chemikaliami lub nieszkodliwą biomasą bakterii i obie ich postaci wiążą się z glebą lub osadami wodnymi. Do dziś trudno je rozróżnić, stosując obecne metody analityczne, utrudniając regulacyjne zatwierdzanie chemikaliów.

– Chemikalia należy oceniać pod kątem ich trwałości w wodzie i glebie podczas kontroli regulacyjnej. To nowe podejście będzie znacznie wspierać przemysł chemiczny i władze odpowiedzialne za zatwierdzanie chemikaliów. Uprości to analizę NER i poprawi ocenę ryzyka środowiskowego – wyjaśnia dr Nowak.

Dzięki Cefic-LRI Award jej projekt może przejść od propozycji do wdrożenia i dać metodę analityczną do charakterystyki NER. W ciągu ostatnich dwóch dekad program LRI sfinansował ponad 250 projektów badawczych poprzez granty i nagrodę Innovative Science. Projekty te mają na celu udzielanie porad naukowych, na których opiera się cały przemysł i organy regulacyjne, aby szybciej i dokładniej reagować na obawy społeczne. Projekty finansowane przez LRI doprowadziły również do opracowania wielu zapewniających jakość, łatwych w użyciu i dostępnych baz danych i narzędzi oceny ryzyka chemicznego.

źródło: UWM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie