Konferencje

Akademia Innowacji dla Uczelni 2019

Opublikowano: 2019-02-22

forum akademickie

15 lutego 2019 roku w Warszawie, z inicjatywy PCG Academia i przy udziale sześciu firm dostarczających nowoczesne rozwiązania doradcze i informatyczne dla uczelni, odbyła się druga edycja Akademii Innowacji dla Uczelni.

Konferencję uroczyście otworzyli profesorowie Łukasz Sułkowski (w imieniu PCG) oraz Jerzy Woźnicki (w imieniu Fundacji Rektorów Polskich i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). W sesji plenarnej zaprezentowali się przedstawiciele firmy Avista – Edyta Niemyjska oraz Dariusz Dąbek, którzy omówili praktyczne aspekty wydatkowania środków w ramach projektów w działaniu PO WER 3.5. Po nich głos zabrał Piotr Ogonowski, ekspert ds. Transformacji Organizacji i Zarządzania Projektami, który dokonał przeglądu skutecznych metod zarządzania projektami w otoczeniu uczelnianym.

Główną część Akademii Innowacji stanowiły prezentacje innowacyjnych rozwiązań informatycznych oferowanych przez krajowych i zagranicznych dostawców usług dla uczelni. Prezentacje odbywały się w dwóch ścieżkach tematycznych: Manage & Administer poświęconej rozwiązaniom administracyjno-zarządczym oraz Teach & Learn, w której pokazano narzędzia wspierające kształcenie studentów.

Prezentacje konferencyjne: https://pcgacademia.pl/aktualno%C5%9Bci/akademia-innowacji-dla-uczelni-2019/ 

 

    


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie