Szkoły wyższe

Akademia Leona Koźmińskiego z re-akredytacją EQUIS na kolejne 5 lat

Opublikowano: 2020-10-13

forum akademickie

Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała re-akredytację European Quality Improvement System na kolejne 5 lat. To jedna z trzech najważniejszych akredytacji dla uczelni i wydziałów biznesowych na świecie.

Certyfikat przyznaje European Foundation for Management Development – organizacja zrzeszająca prawie 900 uczelni i ośrodków naukowych, firm i jednostek administracji publicznej. Obecnie akredytację posiada 189 uczelni na całym świecie, w tym dwie polskie: Akademia Leona Koźmińskiego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

EFMD ocenia jakość kształcenia na kierunkach związanych z zarządzaniem. Bierze pod uwagę rozwój zachowań przedsiębiorczych wśród studentów, stosowanie innowacji dydaktycznych, proces umiędzynarodowienia oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi i organizacjami biznesowymi pod kątem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Akredytacja to, oprócz prestiżu, istotny czynnik porządkujący sposób zarządzania uczelnią, jej wartości i strategię. W pierwszej kolejności uczelnia przeprowadza samoocenę i wprowadza niezbędne zmiany organizacyjne u siebie, a następnie jest sprawdzana przez audytorów zewnętrznych, którymi są rektorzy i dziekani uczelni posiadających już akredytację oraz pracownicy EFMD. Wymogi akredytacyjne zmieniają się co jakiś czas, co sprawia, że instytucje edukacyjne rozwijają się i wyznaczają trendy. Oprócz norm związanych z pomiarami efektywności kształcenia czy osiągnięć naukowych dochodzą wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, równości płci wśród wykładowców, ekologii, wpływu na otoczenie, itp.

– Od uzyskania po raz pierwszy akredytacji EQUIS przez ALK minęło 21 lat. Utrzymaliśmy ją nieprzerwanie przez cały ten czas i dziś czujemy się pełnoprawnymi uczestnikami światowej elity szkół biznesu. Mamy trzy najważniejsze międzynarodowe akredytacje, jesteśmy obecni w rankingach „FT” najlepszych uczelni i kierunków biznesowych. Nie byłoby nas pewnie tu gdzie jesteśmy, gdyby nie ta pierwsza akredytacja EQUIS z 1999 roku, dzięki której nauczyliśmy się, jak dobrze zarządzać uczelnią biznesową, jak monitorować efekty kształcenia i osiągnięcia naukowe, jak współpracować z otoczeniem biznesowym, z międzynarodowym środowiskiem akademickim, z lokalną społecznością i jak troszczyć się o losy absolwentów. Jesteśmy wdzięczni EFMD za zbudowanie demokratycznego systemu motywacji i podnoszenia jakości, w którym może się znaleźć każda uczelnia, o ile chce równać do najlepszych – mówi prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK.

Wśród 189 akredytowanych przez EQUIS uczelni biznesowych większość, bo 102, jest z Europy, z czego 7 z Europy Środkowo-Wschodniej: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Corvinusa z Budapesztu, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Lublanie oraz moskiewskie Skolkovo i Wydział Zarządzania Uniwersytetu w St. Petersburgu.

Ewa Barlik, MK, źródło: ALK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie