Szkoły wyższe

Akademia Morska w Szczecinie czeka na kandydatów

Opublikowano: 2017-07-03

forum akademickie

Na studia stacjonarne w Akademii Morskiej w Szczecinie można aplikować do 12 lipca. Nowością w nadchodzącym roku akademickim będą studia na nawigacji prowadzone w całości w języku angielskim. Studia stacjonarne I stopnia są skierowane zarówno do obcokrajowców, jak i Polaków, chcących studiować po angielsku.

Należy pamiętać, że studia na kierunkach morskich muszą spełniać wymagania międzynarodowej konwencji STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping. Tak jest również w przypadku grupy anglojęzycznej nawigacji w Akademii Morskiej w Szczecinie –student po ukończeniu kierunku uzyskuje kwalifikacje identyczne z absolwentami nawigacji na całym świecie. Po czterech latach studiów zostaje oficerem pokładowym, legitymując się jednocześnie dyplomem inżyniera. Roczny koszt studiów w języku angielskim to 2300 zł dla obywateli UE oraz 2900 euro dla osób spoza Unii.

– Wśród zgłoszonych do tej pory kandydatów są osoby z: Brazylii, Kanady, Egiptu, Gruzji, Grecji, Włoch, Litwy, Nigerii, Polski i Federacji Rosyjskiej – mówi Magdalena Markiewicz, kierownik działu ds. obcokrajowców i wymiany międzynarodowej.

Kolejna nowość to studia niestacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Nawigacyjnym – kierunek geoinformatyka. Do tej pory oferowany jako podyplomowy, teraz będzie pozwalał uzyskać tytuł magistra. To studia dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, użytkowania i wdrażania systemów informacji geograficznej.

Co więcej, już w nadchodzącym roku studenci informatyki będą mogli wybierać również nową specjalność. Obok informatyki morskiej, teraz będą mogli specjalizować się w systemach informatycznych. W programie większy nacisk kładziemy na zagadnienia praktyczne, pojawi się tworzenie i testowanie gier, a także najnowocześniejsze technologie: wirtualna rzeczywistość oraz druk 3D.

– Wybór tej specjalności ma praktycznie przygotować studentów do zawodu programisty – mówi dr inż. Łukasz Nozdrzykowski z Instytutu Technologii Morskich.

Zmieni się także charakter specjalności informatyka morska. Od teraz będzie jeszcze silniej związana z technologiami multimedialnymi, grafiką komputerową i tworzeniem systemów nawigacyjnych.

Studenci wybierają specjalność po trzecim semestrze studiów, a więc na drugim roku.

W roku akademickim 2017/18 na kandydatów czeka 1670 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Rekrutacja na studia stacjonarne potrwa do 12 lipca, wyniki zostaną ogłoszone 14 lipca. Można wybierać wśród kierunków: na Wydziale Nawigacyjnym – nawigacja, geodezja i kartografia, transport, informatyka; na Wydziale Mechanicznym – mechanika i budowa maszyn, mechatronika; na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportulogistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji. Aplikować można za pomocą rejestracji online, a później złożyć podanie o przyjęcie na studia oraz świadectwo maturalne. W przypadku wyboru kierunku „pływającego”, trzeba dostarczyć też morskie świadectwo zdrowia (osoby nieposiadające takiego w trakcie rekrutacji zostaną skierowane przez dziekanaty na nieodpłatne badania lekarskie). Warto pamiętać, że na tych kierunkach kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów jeszcze w trakcie wakacji odbywają ćwiczenia w ramach praktyki przygotowawczej w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie.

Szczegóły dla kandydatów: www.rekrutacja.am.szczecin.pl.

Weronika Bulicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie