Szkoły wyższe

Akademia WSB uruchamia interdyscyplinarne studia doktoranckie

Opublikowano: 11.06.2018

forum akademickie

Indywidualny tutoring i konsultacje z ekspertami branżowymi, stypendia motywacyjne i grantowe oraz brak opłat za studia to główne atuty interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, które uruchamia Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

W dąbrowskiej uczelni rozpoczęła się rekrutacja na prestiżowe interdyscyplinarne studia doktoranckie dofinansowane ze środków UE. Studia dedykowane są osobom mającym doświadczenie praktyczne w organizacjach biznesowych, publicznych lub naukowych i posiadającym dorobek aplikacyjny (programy szkoleń, patenty, ekspertyzy, strategie itp.).  Aplikacyjny profil studiów kształtuje kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w charakterze badawczym i badawczo-­rozwojowym w instytucjach otoczenia społeczno­-gospodarczego.

Interdyscyplinarność studiów dotyczy obszaru nauk społecznych i dwóch dziedzin tego obszaru – nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz nauk społecznych (m.in. nauki o bezpieczeństwie, psychologia, pedagogika).

– Akademia WSB posiada najwyższe uprawnienia akademickie, uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, otrzymuje najwyższe nagrody i wyróżnienia za jakość kształcenia i działalność w sferze nauki, a najważniejszym podmiotem wszystkich działań jest student – wyjaśnia rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. nadzw.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Społecznych są prowadzone są w formie studiów stacjonarnych (zajęcia raz w miesiącu – piątek i sobota), trwają 8 semestrów, a językami wykładowymi są język polski i angielski.

Studia dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej, co oznacza, że doktoranci nie będą ponosić opłat za studiowanie. – Zapewniamy również indywidualny tutoring oraz konsultacje z ekspertami branżowymi. Na pierwszym roku 50% najlepszych doktorantów może otrzymać stypendium motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie, a od drugiego roku studiów stypendium grantowe w wysokości 2000-2750 zł miesięcznie – wylicza dr Magdalena Wróbel, Koordynator ds. kształcenia doktorskiego Akademii WSB.

W ramach studiów otrzymają także możliwość wzięcia udziału w kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego, finansowanie publikacji naukowych i udziału w konferencjach, a dla najlepszych – udział w zagranicznej szkole letniej. Zajęcia prowadzone są także przez wykładowców z zagranicy, a studenci będą mieć możliwość pogłębienia wiedzy interdyscyplinarnej poprzez cykl wykładów z drugiej dyscypliny.

Rekrutacja na interdyscyplinarne studia doktoranckie w Akademii WSB trwa do 19 czerwca, szczegóły i zapisy na www.rekrutacja.wsb.edu.pl/interdyscyplinarne-studia-doktoranckie.

Michał Pawlak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie