Życie akademickie

Ambasadorzy Kongresów Polskich

Opublikowano: 2019-06-10

forum akademickie

Czternaścioro naukowców dołączyło do dotychczasowych 252 laureatów Programu Ambasadorów Kongresów Polskich realizowanego wspólnie Polską Organizację Turystyczną oraz stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Służy on promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Program, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1998 roku, adresowany jest do najwybitniejszych osobistości świata nauki i stowarzyszeń profesjonalnych. Jego celem jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Zadaniem Kapituły Programu jest wyłonienie osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia. Do tej pory tytuły Ambasadorów Kongresów Polskich otrzymały 252 osoby.

Kolejnych wyłoniono 4 czerwca podczas posiedzenia Kapituły w siedzibie POT. Wśród osiemnastu nowych laureatów znaleźli się naukowcy:

 • prof. dr hab. Jarosław Barski, Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. Krzysztof Czaplewski, Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański,
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • prof. dr hab. Izabella Grzegory, Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,
 • dr med. Konstanty Szułdrzyński, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,

Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymała także dr Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

MK

Źródło: www.pot.gov.pl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie