Badania

Analiza procesów biznesowych pod lupą naukowców

Opublikowano: 2018-11-30

forum akademickie

Jedną z najbardziej popularnych koncepcji kierowania przedsiębiorstwem jest w dzisiejszych czasach zarządzanie procesami biznesowymi. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej będą koordynować prace międzynarodowego konsorcjum, które zrealizuje projekt badawczy o nazwie PACMEL „Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs” (Wsparcie analityki procesów biznesowych oparte na modelach koncepcyjnych dzienników zdarzeń). 

Podstawą zarządzania procesami biznesowymi jest dogłębna znajomość i analiza procesów w kontekście ich ciągłego doskonalenia. Analiza procesu nie może odbyć się bez etapu modelowania procesu, czyli odwzorowania zdarzeń i czynności w procesie w postaci modelu (najczęściej graficznego oraz matematycznego). Model taki odwzorowuje również przepływ spraw, a w nim m.in. możliwe alternatywne sposoby realizacji procesu, czynności wykonywane równolegle itd. W zakresie modelowania procesów analitycy sięgają po różne źródła danych, np. dokumentację, obserwacje i wywiady oraz coraz bardziej popularne, z uwagi na powszechną informatyzację działalności przedsiębiorstw i wzrost zainteresowania zaawansowaną analizą danych, dzienniki zdarzeń z systemów informatycznych wspierających dany proces.

W przypadku wielu przedsiębiorstw pozyskanie odpowiednich dla modelowania procesów dzienników zdarzeń jest stosunkowo łatwe z uwagi na korzystanie z różnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, np. klasy ERP, gdzie rezultaty, czasy wykonania czynności oraz numery sprawy czy klientów są przechowywane. Inaczej ma się rzecz z korzystaniem z systemów niższego poziomu, w których proces opisany jest nie nazwą konkretnej czynności, ale szeregiem zmiennych, które mogą przyjmować wiele wartości np. załączenia/wyłączenia maszyny, czujniki temperatury, ruchu itp. W tym przypadku konieczne jest opracowanie modeli koncepcyjnych przekładających te bardzo proste odczyty i wskazania czujników na dzienniki zdarzeń zawierające m.in. fazy procesów (czynności) umożliwiające modelowanie procesu na wyższym poziomie ogólności. W modelowaniu takim wykorzystuje się obecnie techniki drążenia procesów (ang. process mining), bardzo dynamicznie rozwijającej się obecnie dyscypliny analityki biznesowej.

W projekcie PACMEL jako studium przypadku posłuży m.in. proces wydobywczy realizowany w wyrobiskach ścianowych kopalni węgla kamiennego, którego modelowaniem od wielu lat zajmuje się zespół dr hab. inż. Edyty Brzychczy. Na podstawie danych z systemów monitorujących pracę kompleksu ścianowego naukowcy będą chcieli opracować ogólną koncepcję interpretacji danych z sensorów na dzienniki zdarzeń, które mogą być wykorzystywane do modelowania tego procesu, jak i innych procesów przemysłowych. Celem badaczy jest również przygotowanie prototypowego oprogramowania umożliwiającego analizę i wizualizację modeli procesu z wykorzystaniem wybranych metod i algorytmów. Prace mają na celu wspomóc zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach poprzez opracowanie możliwości wykorzystania surowych danych z procesu przemysłowego do jego modelowania. Często dane w postaci odczytów sensorów nie są w żaden sposób analizowane, a jeśli są, to tylko ilościowo, z wykorzystaniem metod statystycznych czy innych technik analizy zorientowanych na dane. Prace zespołu pozwolą na analizę tych danych w ujęciu jakościowym i procesowym. Niezwykle istotną rolę będą tu odgrywały mechanizmy semantycznej interpretacji danych, ich przekładu na dzienniki zdarzeń, a następnie ich powiązanie z wysokopoziomowym modelem procesu. Pozwoli to m.in. na opartą o dziedzinową wiedzę ekspercką interpretację zarejestrowanych zdarzeń w rzeczywistym procesie oraz ich powiązanie z modelem koncepcyjnym. Bez modelu procesu nie ma nie tylko możliwości jego analizy, ale i możliwości jego przeprojektowania i doskonalenia. Z drugiej strony, takie doskonalenie jest trudne, bez zrozumienia danych z procesu rzeczywistego – na co pozwoli projekt. Opracowane metody będą miały charakter generyczny. Dlatego też podjęte badania mają istotne znaczenie dla działalności przedsiębiorstw w różnych obszarach, szczególnie w uwarunkowaniach tzw. Przemysłu 4.0. Wypracowane metody pozwolą na odkrywanie wiedzy z danych przechowywanych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa i jej wykorzystanie w celu doskonalenia procesów.

Ze strony AGH projekt realizują dwa zespoły badawcze: z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej pod kierownictwem dr hab. inż. Grzegorza Jacka Nalepy oraz z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii pod kierownictwem dr hab. inż. prof. Edyty Brzychczy. W skład zespołów wchodzą ponadto: prof. dr hab. Marcin Szpyrka i dr inż. Szymon Bobek z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz dr inż. Aneta Napieraj z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Przewidziano również stypendia dla doktorantów, którzy zostaną wyłonieni w drodze konkursu.

PACMEL realizowany będzie we współpracy z uniwersytetami w Madrycie (Universidad de Autonoma Madrid) oraz w Bozen-Bolzano we Włoszech (Free University of Bozen-Bolzano). Współpraca ze strony naukowców z Madrytu obejmować będzie metody inteligentnej analizy danych (ang. data mining, machine learning). Z kolei badacze z Włoch zajmą się wykorzystaniem metod semantycznych, w tym ontologii w modelowaniu procesów przemysłowych. Realizacja projektu potrwa dwa lata. Dofinansowanie w ramach konkursu poświęconego technologiom informacyjnym oraz komunikacyjnym CHIST-ERA Call 2017 wyniosło 450 tysięcy euro.

Źródło: AGH

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie