Sprawy nauki

Ankieta dotycząca tzw. czasopism diamentowych

Opublikowano: 2020-07-27

forum akademickie

Stworzenie listy „czasopism diamentowych”, które nie są jeszcze uwzględnione w głównych bazach danych, to jeden z celów, jakie przyświecają międzynarodowemu konsorcjum cOAlition S koordynowanemu przez OPERAS. Służyć temu ma m.in. ankieta poświęcona czasopismom niepobierającym opłat ani od czytelników, ani od autorów.

Zakres czasopism i platform otwartego dostępu, które nie pobierają opłat od autorów za publikację, jest szeroki i zróżnicowany. Te czasopisma i platformy służą konkretnym obszarom badawczym w różnych językach i są dostosowane do lokalnych lub regionalnych potrzeb, specyficznych dla różnych kultur wydawniczych. Ich różnorodność sprawia, że trudno jest postrzegać czasopisma diamentowe jako odrębny sektor wydawniczy o wspólnych celach i wyzwaniach. W związku z tym często nie docenia się szczególnego wpływu czasopism diamentowych na środowisko naukowe. Badanie ma na celu uzyskanie pełniejszego obrazu czasopism i platform w modelach diamentowych, oferującego konkretne sposoby wykorzystania, koordynowania i wspierania tego sektora w przyszłości.

„Zamierzamy lepiej poznać i zrozumieć czasopisma w modelu diamentowym, aby zapewnić mu większą widoczność. Ponadto dostarczymy informacji, które pomogą cOAlition S i innym zainteresowanym stronom w opracowaniu skutecznej polityki i mechanizmów finansowania, które w bardziej strategiczny sposób wesprą ten sektor” – piszą autorzy kwestionariusza. 

Ankieta jest skierowana przede wszystkim do rad naukowych i redakcji czasopism publikowanych w otwartym dostępie. Będzie aktywna do 25 sierpnia pod adresem: https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5.

Ankieta jest częścią badania Diamond Open Access Study zleconego przez cOAlition S i ma na celu zbadanie i pogłębienie naszego rozumienia modeli współpracy w zakresie publikacji niekomercyjnych dla Open Access. cOAlition S to grupa narodowych instytucji finansujących badania (m.in. Narodowe Centrum Nauki), organizacje europejskie i międzynarodowe oraz fundacje charytatywne, które zobowiązały się do pełnego i natychmiastowego zapewnienia otwartego dostępu do publikacji badawczych.

Konsorcjum jest koordynowane przez OPERAS, infrastrukturę otwartej komunikacji badawczej dla nauk humanistycznych i społecznych w Europie. Partnerami OPERAS w tym badaniu są: SPARC Europe, Utrecht University, DOAJ, UiT The Arctic University of Norway, LIBER, OASPA, ENRESSH, Redalyc, AmeliCA i CSI.

Szczegółowe informacje dotyczące badania znajdują się na stronie OPERAS: https://operas.hypotheses.org/4205.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie