Sprawy nauki

Apel AMU PAN w sprawie ograniczenia budżetu Unii Europejskiej na badania naukowe

Opublikowano: 2020-09-11

forum akademickie

Akademia Młodych Uczonych PAN zaapelowała do Prezesa Rady Ministrów oraz posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego o zdecydowaną obronę finansowania badań naukowych w budżecie Unii Europejskiej i podjęcie działań na rzecz jego zwiększenia. 

„Jako przedstawiciele środowiska naukowego z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy ustalenia nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej z dn. 17–20 lipca 2020 r. w części dotyczącej budżetu na badania naukowe w latach 2021–2027. Przed Unią Europejską stoją coraz trudniejsze wyzwania cywilizacyjne, w tym te dotyczące trwającej wciąż walki z pandemią COVID‑19, a nauka odgrywa w ich przezwyciężeniu fundamentalną rolę, zarówno krótko-, jak i długoterminową. Również mądra odbudowa Europy, a taki cel założyli sobie unijni przywódcy, nie jest możliwa bez zwiększenia inwestycji właśnie w naukę. Biorąc to pod uwagę, znaczące ograniczenie finansowania programu Horizon Europe uważamy za niezrozumiałe i krótkowzroczne” – napisano w stanowisku.

W związku z powyższym AMU PAN zaapelowała do Prezesa Rady Ministrów, posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, o zdecydowaną obronę finansowania badań naukowych w budżecie Unii Europejskiej i podjęcie działań na rzecz jego zwiększenia. Zdaniem młodych naukowców, „przyjęcie budżetu w formie ustalonej w trakcie szczytu RE spowolni postęp naukowy i obniży konkurencyjność europejskiej nauki, co w konsekwencji doprowadzi do jej znacznego osłabienia”. Dlatego, w ich ocenie, zmniejszenie finansowania badań w Europie będzie miało wiele negatywnych skutków. W apelu podniesiono kilka z nich. „Ograniczenie finansowania zadań realizowanych w ramach I filaru programu Horizon Europe Excellent Science (m.in. programy badawcze European Research Council oraz Marie Skłodowska-Curie Actions) uderzy w pierwszym rzędzie w badania podstawowe, które stanowią fundament dla zastosowań nauki w praktyce (…) Obniżenie finansowania znacząco spowolni rozwój wszystkich bez wyjątku dziedzin naukowych, w tym nauk społecznych, humanistyki i ekonomii, których przedstawiciele są beneficjentami programów ERC, a które pomagają w zrozumieniu otaczającego nas świata i rozpoznaniu czekających nas wyzwań”. Autorzy listu zauważają, że zmniejszenie wydatków na stypendia dla badaczy i młodych naukowców, np. w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie, dotknie przede wszystkim badaczy z krajów takich jak Polska. Nie mają także wątpliwości, że przedstawiony projekt budżetu może znacząco ograniczyć współpracę badaczy na poziomie europejskim i międzynarodowym. „Budowana dzięki środkom Unii Europejskiej, m.in. w ramach programu Erasmus+, aktywna współpraca naukowców zdecydowała w dużej mierze o powodzeniu pierwszych prób walki z COVID-19. Jeśli Europa ma sprostać w przyszłości stojącym przed nią wyzwaniom medycznym, ekologicznym czy demograficznym, niezbędna jest intensyfikacja współpracy europejskich uczonych. Konieczna jest zatem większa otwartość na nowe inicjatywy w ramach filarów II i III, które obejmują przedsięwzięcia realizowane we współpracy międzynarodowej” – podkreślają.

Na koniec wyrażają swoje poparcie dla świata nauki (m.in. ERC, ALLEA), sprzeciwiającego się obniżeniu budżetu na badania naukowe i zachęcają „tych wszystkich, którzy rozumieją wagę badań naukowych dla rozwoju Polski i Europy oraz utrzymania ich pozycji w świecie” do przyłączenia się do apelu. Swoje poparcie można wyrazić za pomocą formularza.

Z inicjatywy AMU list protestacyjny do europarlamentarzystów i rządów poszczególnych krajów przeciwko cięciom w budżecie programu Horizon Europe wystosowały także Global Young Academy oraz stowarzyszone z tą organizacją narodowe młode akademie.

MK

Apel AMU PAN w sprawie ograniczenia budżetu UE na badania naukowe 

List Global Young Academy


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie