Życie akademickie

Apel KRASP i PSRP o udział w wyborach

Opublikowano: 2019-05-17

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wystosowały apel w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zaznaczają w nim, że „obecność Polski w strukturach europejskich i związana z tym możliwość korzystania z programów Unii Europejskiej przyczynia się znacząco do modernizacji polskich uczelni, a studentom i pracownikom daje nowe możliwości rozwoju”. Przekonują, że „to właśnie dzięki UE w każdym jej kraju członkowskim polscy studenci mogą kształcić się na takich samych zasadach i mają takie same prawa, jak obywatele tego kraju”.

Autorzy podkreślają, że istotne jest, aby Polacy czynnie brali udział w kreowaniu kierunków rozwoju Europy. Jednym ze sposobów – wskazują – jest udział w wyborach bezpośrednich do jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jaką jest Parlament Europejski. Zadaniem tego organu jest współdecydowanie o większości aktów prawnych uchwalanych w UE i dotyczących jej państw członkowskich, odnoszących się m.in. do szkolnictwa wyższego.

Dlatego Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zwróciły się w szczególności do członków wspólnoty akademickiej – studentów i pracowników uczelni – z apelem o powszechny udział w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Elekcja odbędzie się w niedzielę 26 maja. „Oddajmy swój głos” – nawołują przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt oraz przewodniczący PSRP Dominik Leżański.

MK

Apel KRASP i PSRP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie