Życie akademickie

Apel Rady Języka Polskiego

Opublikowano: 2019-02-05

forum akademickie

Rada Języka Polskiego działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wezwała dziennikarzy, działaczy politycznych, a zwłaszcza osoby kierujące mediami i przywódców partii do wzmożonej odpowiedzialności za słowo oraz do niepromowania postaw wyrażających się brutalnym językiem.

Już półtora roku temu Rada apelowała „o zaprzestanie używania wyrazów brutalnych, deprecjonujących osoby i instytucje, określeń nacechowanych dużym ładunkiem ekspresji oraz niemanipulowanie znaczeniami wyrazów”. Uznała wówczas stan języka debaty publicznej, z dominującymi określeniami typu „mowa nienawiści”, „język agresji”, „przemysł pogardy”, „hejt”, „fake news”, za jedną z głównych przyczyn negatywnych zjawisk społecznych w Polsce.

Jednak w świetle ostatnich wydarzeń i w związku z obecną sytuacją społeczną swoje poprzednie stanowisko językoznawcy ocenili jako zbyt łagodne. „Prezydium Rady Języka Polskiego ostrzega, że bez poważnej refleksji ze strony mediów i środowiska politycznego stan ten będzie zmierzał do zaostrzenia konfliktu, co może spowodować dzisiaj nieprzewidywalne, tragiczne konsekwencje” – czytamy w najnowszym oświadczeniu. Jego autorzy podkreślają, że sposób wypowiadania się ma decydujący wpływ na postrzeganie rzeczywistości i jej ocenę. „Dlatego w obliczu narastającej agresji językowej wzywamy dziennikarzy, działaczy politycznych, a zwłaszcza osoby kierujące mediami i przywódców partii do wzmożonej odpowiedzialności za słowo oraz do niepromowania postaw wyrażających się brutalnym językiem. Apelujemy o ograniczenie w przestrzeni publicznej udziału osób wypowiadających się agresywnie” – napisano. Jednocześnie członkowie RJP wyrazili przekonanie, że zmiana języka dyskursu publicznego pozwoli na stworzenie większej przestrzeni do społecznego porozumienia.

MK

Źródło: RJP

Oświadczenie Prezydium Rady Języka Polskiego

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie